Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací (George Machovec)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací (George Machovec)

0 comments
Autoři: 

George Machovec

Americký odborník s moravskými kořeny George Machovec ve svém příspěvku zmínil některé důvody, proč jsou knihovny ochotny vzdát se používání papírových zdrojů. Elektronické zdroje mají nižší pořizovací náklady, umožňují snazší distribuci a oproti papírovým tiskům mají výhody např. i ve chvílích přírodních katastrof. Většina knihoven tak může spolehat výhradně na digitální repozitář - ačkoliv si mohou papírové zdroje stále uchovávat.

G. Machovec také zmínil předpověď futuristy Thomase Freye, který tvrdí, že akademické instituce budou během deseti let výhradně digitální a přestanou papír používat. To samozřejmě nemusí platit na 100%, ale trend je patrný již nyní. Z výzkumu například vyplývá, že univerzity Colorado State, CU Denver a University of Wyoming zaznamenaly v posledním roce pokles v objemu nákupu papírových knih téměř o polovinu.

Pan Machovec také zmínil velmi zajímavou statistiku z osmi vybraných amerických univerzitních knihoven, ze které vyplývá, že překvapivě vysoké množství knih nebylo nikdy nikým zapůjčeno. Je to zjištění poměrně alarmující a je tedy nezbytné hledat nové způsoby, jak tento nezájem (i plýtvání prostředků) minimalizovat. Jednou z možností je např. pilotní projekt, v rámci kterého se zdroje kupují až v době, kdy je o ně ze strany uživatelů opravdu zájem.

Jak je ale možné efektivně vyhledat elektronickou knihu? Nad touto otázkou knihovníci počátkem tisíciletí intenzivně přemýšleli, a zatímco vznikaly různé projekty a koncepce, objevil se Google se svými projekty Google Books a Google Scholar. Výhody této zamýšlené "centrální databáze všeho" jsou obrovské, ale projekt má také řadu nevýhod - nikdo například neví, co přesně uvnitř těchto databází je a jak se jejich obsah překrývá s obsahem jiných databází

Klíčovým momentem knihoven pro zachování jejich relevance je dle Machovce pojetí knihoven jako vedoucí síly v oboru, péče o digitální repozitáře a změna filosofie pojetí fyzické knihovny. Neméně důležité je např. zapojení mobilních interfejsů, přítomnost v sociálních sítích a skupinových nákupech. Bez těchto nutných změn se knihovny mohou stát jen pouhým muzeem starých tištěných knih, které nikdo nebude potřebovat. V následujících letech by tedy bylo vhodné orientovat se na lepší a efektivnější využití stávajících knihoven, spíše než stavění nových.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vývoj digitální knihovny a co je třeba podniknout, aby zůstala zdrojem relevantních informací (George Machovec). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-05-16]. urn:nbn:cz:ik-13687. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13687

automaticky generované reklamy
registration login password