Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí

0 comments
V roce 1997 získala Městská knihovna v Ústí nad Orlicí první grant Ministerstva kultury ČR. Ten jsme použili na připojení knihovny na Internet komutovanou linkou a vytvoření základních www stránek MěK. V roce 1999 jsme získali další grant na převedení veškerého retrospektivně uloženého fondu MěK ze systému MAKS/ISIS do nového automatizovaného systému Clavius, do jehož vývoje se ústecká knihovna na základě svých zkušeností se systémem MAKS/ISIS svými připomínkami aktivně zapojila. V roce 1999 jsme též změnili připojení na Internet komutovanou linkou na připojení přes kabelovou televizi s výhodami pevné linky a pro nás hlavně značným zlevněním provozu Internetu.

V současné době má ústecká Městská knihovna pro svoji práci k dispozici 13 počítačů napojených do sítě. Pro čtenáře a uživatele je Internet k dispozici na 2 počítačích v hudebním oddělení knihovny, které je otevřeno v úterý a čtvrtek od 13,30 do 17,30 hodin, v ostatních dnech po osobní nebo telefonické domluvě. V první půl hodině "na Internetu", která je pro uživatele zdarma, poskytujeme základní zaučení v práci s Internetem (využívání e-mailové pošty post.cz, předvedení www stránky MěK, seznámení s možnostmi vyhledávání informací). Uživatelé najdou na stránkách odkaz na katalog knihovny, ve kterém je uložen veškerý fond a ve kterém mohou čtenáři vyhledávat podle jména autora, názvu knihy nebo podle klíčových slov, popř. si požadovanou knihu přes objednávací košík katalogu elektronicky rezervovat. Dále na www stránce naleznou uživatelé informace o historii knihovny, o poskytovaných službách či provozní době. Na www stránce vystavujeme aktuální informace o akcích MěK, seznam www stránek knihoven ČR, informace o provozu Internetu. Pod položkou Odkazy zde naleznete zajímavé odkazy na státní správu, média na Internetu, elektronické obchody, české a zahraniční vyhledávače informací, slovníky, sbírky zákonů, jízdní řády, telefonní seznamy apod. Dále na www stránce zveřejňujeme informace pro neziskový sektor - služby MěK pro neziskový sektor, odkazy na stránky neziskových organizací v okresu Ústí nad Orlicí či zajímavé vyhledávače pro neziskový sektor, včetně materiálů zasílaných Informačním centrem nadací (ICN), které jsou v knihovně pro uživatele k dispozici. Na www stránce vystavujeme též informace o Evropské unii - knihy a časopisy, které má knihovna k problematice EU ve svém fondu, zajímavé vyhledávače informací o EU, odkazy na internetové stránky o EU. Zveřejňujeme též informace pro obce - informujeme starosty malých obcí okresu o aktivitách Školy obnovy venkova, o časopisech a knihách k problematice venkova nacházejících se ve fondu MěK, informace o podmínkách a možnostech získání grantů Ministerstva pro místní rozvoj ČR na připojení malých obcí na Internet a zajímavé vyhledávače související s problematikou venkova. Dále na wwww stránkách vystavujeme informace o službách MěK pro zdravotně postižené spoluobčany, zdarma vytváříme www stránky organizacím zdravotně postižených občanů okresu Ústí nad Orlicí v rámci našich stránek (včetně zajímavých vyhledávačů a nabídky grantů pro zdravotně postižené spoluobčany). V rámci položky Zařízení pro rodinu, děti a mládež informujeme na www stránkách o zařízeních našeho okresu, která se specializují na problematiku dětí a rodiny, tzn. vytváříme opět zdarma www stránky těchto zařízení.

Zjistili jsme, že se díky Internetu a tomu, že jsme neziskovým organizacím a organizacím zdravotně postižených nabídli bezplatné vytvoření www stránek, velice upevnila spolupráce mezi těmito zařízeními a Městskou knihovnou, a z dlouhodobého hlediska vzrostla prestiž Městské knihovny v povědomí občanů Ústí nad Orlicí.

Internet je prospěšný v řadě dalších oblastí práce v knihovně - s jeho pomocí se výrazně zlepšila vzájemná komunikace mezi knihovnami: přenos zpráv je daleko rychlejší, aktivně Internet využíváme na zjišťování dostupnosti knih objednávaných pomocí MVS či k elektronickému objednávání knih v elektronických knihkupectvích. Ústecká knihovna využívá prostřednictvím Internetu také speciální službu INVIK Státní technické knihovny v Praze, díky níž mohou zájemci získávat kopie článků z novin a časopisů. Zpřístupnili jsme také pro uživatele vyhledávací službu firmy Anopress TAMTAM, která zpřístupňuje plné texty novinových a časopiseckých článků z celostátního i regionálního tisku.

V hudebním oddělení knihovny mohou čtenáři a uživatelé pracovat také s informačními databázemi na CD-ROM (např. Evropané, Ottova encyklopedie, Kdo je kdo v našich dějinách, Státy a jejich představitelé, Česká literatura apod.). Mezi nově zakoupené databáze patří například právnická databáze ASPI, která obsahuje plná znění textů zákonů. Pracovníky knihovny i uživateli je velice využívaná databáze Česká národní bibliografie.

Zaváděním výpočetní techniky do knihoven a využitím všech předností techniky můžeme poskytovat mnohem kvalitnější a rychlejší služby, a to je cílem naší práce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KALOUSKOVÁ, Jana. Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 4 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-10518. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10518

automaticky generované reklamy
registration login password