Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy (Lenka Němečková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy (Lenka Němečková)

0 comments
Autoři: 

Lenka Němečková

Spoluautorky Lenka Němečková (přednášející), Ilona Trtíková a Věra Pilecká (všechny z Ústřední knihovny ČVUT) představily možnosti využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy. Prestiž vysoké školy lze hodnotit např. i pomocí citační analýzy. L. Němečková prezentovala čtyři různá mezinárodní hodnocení (žebříčky) univerzit. Nejvíce českých vysokých škol je hodnoceno v žebříčku QS World University Rankings, který má asi nejpropracovanější metodiku, zahrnující i dotazníkové šetření prováděné mezi absolventy univerzit po celém světě.

Dále přednášející hovořila o národních evaluačních systémech a zmínila britský systém. V ČR jsou podkladem pro hodnocení univerzit bibliometrické metody. Bylo představeno srovnání ČVUT s obdobnými zahraničními univerzitami (Technische Universität München, University of Cambridge). Tyto univerzity mají srovnatelný počet studentů, ale v Cambridge působí téměř čtyřikrát větší počet akademických pracovníků. Mnichov a Cambridge také mají daleko větší počty záznamů ve WoS a Scopusu. Další srovnání se týkalo vybraných technických VŠ v ČR, využita byla data z let 2005-2009. Na základě stanovených parametrů bylo nejlépe hodnoceno ČVUT, za ním se umístily VUT Brno a Univerzita Pardubice.

Role knihovny v podpoře VaV tkví v poskytování informačních zdrojů, v informační podpoře a školení uživatelů, propagaci výsledků VaV činnosti, sledování statistik a provádění analýz. Ústřední knihovna ČVUT pomáhá autorům, snaží se být průvodcem v tom, jak psát a prezentovat výstupy. Zároveň vystupuje v roli metodika (pro RIV). Knihovna oslovila vydavatele, aby se pokusili splnit podmínky pro zařazení časopisů do databáze Scopus.

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy (Lenka Němečková). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-13480. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13480

automaticky generované reklamy