Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výstava Tři vzácné rukopisy z doby císaře Karla IV. ve sbírkách Knihovny Národního muzea

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výstava Tři vzácné rukopisy z doby císaře Karla IV. ve sbírkách Knihovny Národního muzea

0 comments

Tři vzácné rukopisy z doby císaře Karla IV.

V úterý 9. května 2006 v 18.30 hod. proběhlo v Pantheonu Národního muzea slavnostní zahájení čtyřdenní výstavy tří středověkých rukopisů ze sbírek KNM.

Vernisáži, která zároveň slavnostně otevřela mezinárodní konferenci „Umění jako nástroj vlády v době Lucemburků. Čechy a Římská říše v evropském kontextu“, předcházela přednáška PhDr. Hany Hlaváčkové, naší přední odbornice na středověké iluminované rukopisy. Tématem přednášky, proslovené v anglickém jazyce, byly dvorské rukopisy Karla IV.

Vystaveny byly tyto iluminované rukopisy: Liber viaticus, Orationale Arnesti a Missale Pragense.

Liber viaticus

Nádherný iluminovaný rukopis byl vytvořen v 50. letech 14. století pro Jana ze Středy, kancléře Karla IV. a litomyšlského biskupa. Je vyzdoben velkým množstvím iluminací, inspirovaných italskou a francouzskou malbou. Shodné prvky v ornamentální výzdobě nalézáme také na deskových malbách Mistra vyšebrodského oltáře.

Orationale Arnesti

Rukopis byl soukromou modlitební knihou a meditační četbou pro pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Lze jej datovat do doby před jeho úmrtím (1364). Svou výzdobou navazuje na Liber viaticus, předpokládá se, že iluminátor byl žákem Mistra Viaticu, je rovněž autorem některých miniatur v evangeliáři Jana z Opavy. Rukopis je méně zdobný, podobně jako Liber viaticus obsahuje podobu objednatele.

Missale Pragense (Misál pražský)

Původního vlastníka a objednatele rukopisu neznáme. Byl vytvořen v Čechách před rokem 1365 a pro Národní muzeum zakoupen ve 30. letech 20. století. Svou výtvarnou výzdobou navazuje na skupinu rukopisů inspirovaných Liber viaticem, jedná se zřejmě o nejstarší práci Mistra Bible ze Sadské, která je rovněž ve sbírkách Knihovny Národního muzea.

Proč byly rukopisy vystaveny na pouhé čtyři dny?

Vzhledem k svému nespornému významu pro dějiny knižní malby měly být první dva rukopisy původně vystaveny na výstavě „Karel IV. – císař z Boží milosti“. Stav rukopisů bohužel neumožnil jejich dlouhodobé vystavení. Liber viaticus stejně jako Orationale Arnošta z Pardubic jsou postiženy korozí písma a barevné vrstvy jednotlivých iluminací jsou poškozeny. Knihovna plánuje jejich kompletní zrestaurování. Oba rukopisy jsou již zdigitalizovány a v této podobě přístupny na www.memoria.cz spolu s dalšími rukopisy KNM a jiných institucí. Čtyřdenní výstava byla snahou NM neochudit zájemce o výstavu Karel IV o tyto vzácné exponáty.

U příležitosti výstavy vydalo Národní muzeum sadu tří pohlednic s náměty z iluminovaných rukopisů doby Karla IV. ze sbírek Knihovny NM, které je možno zakoupit v muzejním obchodě.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VACULÍNOVÁ, Marta. Výstava Tři vzácné rukopisy z doby císaře Karla IV. ve sbírkách Knihovny Národního muzea. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12195. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12195

automaticky generované reklamy