Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku (Miluše Fukalová)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku (Miluše Fukalová)

0 comments
Autoři: 

Miluše Fukalová Miluše Fukalová z firemního informačního střediska firmy Mittal Steel Ostrava představila činnosti, kterými se jejich středisko spadající pod odbor "Technický rozvoj a ekologie" pod názvem referát "Technickoekonomických informací" zabývá. Představila tak zejména intranet společnosti, technickou knihovnu, která musí shromažďovat informace z širokého spektra znalostí nutného pro fungování hutního podniku, a programy na rozvoj a sdílení znalostí na vnitropodnikové a nadpodnikové úrovni, uzpůsobené pro rozsáhlé korporace.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku (Miluše Fukalová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-10-19]. urn:nbn:cz:ik-12124. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12124

automaticky generované reklamy