Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Velké mozartovské klání dobojováno – výsledky letní soutěže S Mozartem nejen po Čechách

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Velké mozartovské klání dobojováno – výsledky letní soutěže S Mozartem nejen po Čechách

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

18. září 2006 minutu před půlnocí skončila letní soutěž časopisu Ikaros S Mozartem nejen po Čechách. Do soutěže o 10 otázkách se zapojilo celkem 66 řešitelů z celého Česka i Slovenska, ovšem jen několik z nich se dostalo do finále a nyní už určitě netrpělivě očekávají vyhlášení výsledků.

O vítězích nakonec rozhodla velmi těžká poslední otázka, kterou správně zodpověděli právě jen ti tři soutěžící, kteří se nakonec ocitli na zlatých, stříbrných a bronzových stupních. Absolutní vítěz (měli bychom spíše napsat vítězka) soutěže podal obdivuhodný intelektuální výkon a 10. otázku správně odpověděl už po první nápovědě, takže první příčku získává zcela zaslouženě. Soutěžící na 2. a 3. místě pak na správnou odpověď na 10. otázku přišli po 3. nápovědě.

Jaké je tedy řešení té záhadné poslední otázky ve znění K Č L H T P V R ? V L M G, kdy je třeba místo otazníku doplnit správné písmeno? Určitě to není (jinak velmi vtipná a nápaditá) věta "Král Český Leopold Houslové Trylky Piloval Vlastní Rukou Napsal Výborné Libreto Mozart Génius", kterou nám jeden ze soutěžících poslal - musíme však ocenit jeho nespornou invenci a hravost, se kterou k luštění úkolu přistoupil.

Správná odpověď na 10. otázku je písmeno "A". Písmena v řadě jsou totiž počátečními písmeny názvů filmů, které režíroval Miloš Forman, seřazené chronologicky; chybějícím filmem je Amadeus. A jak to bylo s nápovědami? První z nich pomohla pouze "zlaté" vítězce; druhá nápověda vás zřejmě zmátla, protože jako první heslo se na s. 510 v 1. dílu Slovníku spisovného jazyka českého (vydání z roku 1989) vyskytuje heslo "fór", mj. ve smyslu "2. vtip, nápad". Nápad byl jistě potřeba, ale nebylo jím nic jiného, než listovat slovníkem dál v zadaném rozmezí (s. 510-513) až k místu, kde jste narazili na heslo "forman". Pro ty, kdo se při listování ztratili, byla určena třetí nápověda, která neříkala nic jiného, než že je třeba hledat povozníka, jinými slovy tedy právě formana.

Věříme, že tři vítězové měli z nalezeného řešení radost. My jim tu radost ještě rozhojníme cenami, které jsme slíbili při vyhlášení soutěže.

První místo se 62 body získala Olga Krejčířová z Prahy, která by si proto měla vyhradit dostatek času pro poslech souboru 40 CD s průřezem Mozartovy tvorby (W. A. Mozart - Premium Edition).

Druhé místo se 47 body vybojovala Libuše Poliačiková z Havířova, která si tak bude moci počíst v knize Wolfganga Hildesheimera lapidárně nazvané Mozart.

Třetí místo se 46 body obsadil Ivo Brožek z Ústí nad Labem, kterému se pomocí dvou volných vstupenek otevřou brány Muzea W. A. Mozarta a manželů Duškových v pražské Bertramce.

Vítězům co nejsrdečněji blahopřejeme a ceny jim zasíláme poštou. Nesmíme ovšem zapomenout ani na etapové výherce, které jsme sice vyhlásili a dárkovými baleními Mozartových koulí odměnili už v průběhu soutěže, ale uveďme jejich jména i zde:

V první etapě soutěže se štěstěna usmála na Šárku Šuranovou z Prahy, po druhé etapě soutěže padl los na Ivo Brožka z Ústí nad Labem a ve třetí etapě jsme z pomyslného osudí vytáhli jméno Markéty Kotyzové z Prahy.

I etapovým výhercům ještě jednou gratulujeme, i když zde je třeba polovinu výhry připsat šťastné náhodě. Naše uznání si však určitě zaslouží i všichni ostatní soutěžící, kteří se s vervou pustili do často nelehkých otázek, které vyžadovaly nápad, trpělivost i dostatek času. Své umístění můžete zjistit na konci tohoto článku. Věříme, že vás letní soutěž svými otázkami nejen příjemně rozptýlila a pobavila, ale snad i přinesla několik nových střípků poznání osobnosti a díla geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.

Pro zájemce ještě připojujeme komentář k řešení jednotlivých otázek, jejichž přesné znění vč. správných odpovědí najdete na samostatné stránce (přikládáme i zadání otázek bez řešení, pokud by se snad někdo chtěl pokusit ještě dodatečně některé otázky rozlousknout).

První otázka, po českém názvu Mozartova rodiště, neuvedla většinu soutěžících do rozpaků, pouze jediná účastnice zaváhala, když se za správnou odpověď pokusila vydat novotvar "Salczburk". Celkem jsme obdrželi 46 odpovědí.

Druhá otázka v podobě slepé doplňovačky se pro značnou část soutěžících zřejmě stala noční můrou, což bylo patrné i na nízké účasti (24 odpovědí, z toho 3 nesprávné), přestože mělo jít o odlehčené hraní se slovy. Kdo však začal slova do obrazce vyplňovat, aniž by si předem našel všechny Mozartovy opery, jejichž český název má bez mezer mezi slovy délku 14 znaků (tedy Apollo a Hyacint, Figarova svatba a Kouzelná flétna), záhy se zamotal do mnoha kombinací a ze zoufalství pak třeba poslal i řešení obsahující písmeno, které se v zadaných slovech vůbec nevyskytuje (Die Zauberflöte). Poprvé u této otázky se také vyskytly v řešeních překlepy, které jsme zde a ani v dalších otázkách uznávat nemohli (Appolo a Hyacint).

Třetí otázka patřila k těm jednodušším, i když i tady pět ze 40 soutěžících zaváhalo a nápis PATRIAE ET MUSIS umístilo na jiné budovy než správné Stavovské divadlo (např. Národní divadlo, Bertramku nebo dokonce dům U tří lvů).

Na čtvrtou otázku jsme získali pouze 71,4 % správných odpovědí (35 odpovědí, 25 správných), takže tento úkol byl dokonce statisticky obtížnější než poslední otázka. Soutěžící posílali mladého Mozarta přespat např. do pražského Klementina, Arcibiskupské knihovny v Olomouci, knihovny města Olomouce či Thunovského paláce. Každé z těchto míst splňuje jednu či více z podmínek zadání, nikdy však všechny najednou.

Pátá otázka s výlučkou možná zpočátku trochu řešitele mátla, ale většina (17 z 19) z nich nakonec pochopila uvedený příklad a odpověděla správně. Mimochodem, málokdo si asi uvědomil, že hádanka má vlastně dvě zcela správná a rovnocenná řešení: těmi moky totiž mohou být jak "kávy" (oblíbený nápoj s kofeinem), tak i "kavy" (nealkoholický, ale opojný nápoj Polynésanů známý především křížovkářům).

Osobu na obrázku v šesté otázce správně odhalilo téměř 85 % soutěžících (28 z 33 odpovědí), mezi chybnými tipy jsme nejčastěji zaznamenali F. X. Duška, jednou dokonce upřímné přiznání "Nevim". Jak tuto otázku řešit? Dá se listovat mozartovskými monografiemi, ale to není příliš efektivní. Většina z vás asi sáhla k sekci obrázků v některém z vyhledávačů (např. Google nebo AltaVista) a pokoušela postupně štěstí zadáváním jmen známých osobností spojených s W. A. Mozartem. Pokud jste snad postupovali jinak, rádi se s vašimi metodami seznámíme, nejlépe níže pod článkem v diskuzi.

Alespoň jednoho z knihovníků, se kterými se W. A. Mozart setkal v sedmé otázce, odhalili všichni soutěžící (20 odpovědí), pouze tři čtvrtiny řešitelů však získalo plný počet bodů za obě jména.

Mřížka s čísly a záludnými dotazy v osmé otázce neodradila 13 soutěžících, z nichž 10 se nakonec propracovalo ke šťastnému a správnému číslu 7. Pokud vám připadlo, že úkol má dvě řešení, není tomu na rozdíl od páté otázky tak - číslo 67 je jediné, které lze v tabulce vyškrtnout zdola nahoru - tak tomu muselo být, aby byla naplněna litera zadání. Kdo však vyškrtl shora dolů, dostal se ke stejnému výsledku, dalšími komplikace jsme už vás trápit nechtěli.

Devátá šifrovací otázka byla zamýšlena jako oddychová před tvrdým finále soutěže a také ji tak soutěžící vnímali. Přesto došlo k dvěma pochybením (15 správných ze všech 17 odpovědí), které soutěžícím ubraly cenné body. Musíme ovšem podotknout, že jsme původně měli připraveno zadání bez oné malé, ale významné nápovědy (tedy "M=A, L=E a H=U"), bez které by ovšem úkol byl velmi těžko řešitelný, a proto jsme ji nakonec do zadání začlenili.  Mozart uvedenou šifru skutečně používal, nebyl to náš výmysl, dočíst se o ní můžete např. v knize B. Hamannové Hlava plná hudby na s. 85.

O desáté otázce píšeme podrobně na začátku tohoto článku.

Těšíme se na virtuální setkání se všemi zájemci při příštím ročníku soutěže!


VÝSLEDKOVÝ SEZNAM:

Pořadí Jméno a příjmení Počet bodů
1 Olga Krejčířová 62
2 Libuše Poliačiková 47
3 Ivo Brožek 46
4 Petr Cestr 45
5 Marie Myslivečková 41
6 Aloisie Kecskésová 38
7-8 Šárka Šuranová 36
7-8 Věra Tafatová 36
9 Markéta Kotyzová 35
10 Eva Dannhoferová 30
11 Lenka Hanzlíková 28
12-13 Jan Kačírek 24,5
12-13 Eva Kášová 24,5
14 Zoja Marie Pröllová 24
15-16 Klára Fialová 23
15-16 Pavel Sychra 23
17 Zlata Houšková 22
18 Eva Nekvapilová 19
19 Jan Štochl 17,5
20-21 Jana Kášová 16
20-21 Eva Kodytková 16
22 Alexandra Bezděková 15,5
23 Pavel Havajík 15
24 Katka Šestáková 13,5
25-27 Petra Galejová 13
25-27 Hana Krejzlíková 13
25-27 Renata Šalátová 13
28-29 Martin Káš 11
28-29 Zuzana Kášová 11
30-31 Michael Fajfera 10
30-31 Jana Kuncová 10
32-33 Věra Pojmanová 9
32-33 Jitka Vencláková 9
34-37 Iva Rodrová 8
34-37 Darina Svobodová 8
34-37 Zdenka Škrochová 8
34-37 Aleš Zimmermann 8
38-45 Radka Drescherová 6
38-45 Lenka Hejnová 6
38-45 Jarmila Hortová 6
38-45 Vojtěch Káš 6
38-45 Věra Olbrechtová 6
38-45 Mirka Tampírová 6
38-45 Dagmar Vašíčková 6
38-45 Karel Veselý 6
46 Petra Macourková 5
47-52 V. Drozdková 4
47-52 Miroslava Grešková 4
47-52 Andrea Pethő 4
47-52 Iva Spáčilová 4
47-52 Petra Starová 4
47-52 Marie Šírová 4
53 Petr Smrček 3
54 Eliška Janalíková 2
55-64 Vilém Antonů 1
55-64 Květa Hartmanová 1
55-64 Jiřina Kaplanová 1
55-64 Naďa Koláčková 1
55-64 Marianna Kondéová 1
55-64 Zlatica Kondéová 1
55-64 Oldřich Neužil 1
55-64 Ivana Nyčová 1
55-64 Michaela Rambousková 1
55-64 Vlachová 1
65-66 Tomáš Koloděj 0
65-66 Hana Matulová 0
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Velké mozartovské klání dobojováno – výsledky letní soutěže S Mozartem nejen po Čechách. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12250. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12250

automaticky generované reklamy