Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V teplické knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

V teplické knihovně

0 comments
Autoři: 

V soutěži o nejlepší webové stránky knihovny v kategorii měst nad 20 tisíc obyvatel se letos umístila na pěkném třetím místě teplická knihovna. Zajímalo mne, zda neusnula na vavřínech a zda stránky po osmi měsících od skončení soutěže dále vylepšila.

I nadále mají stránky nažloutlý podklad rozdělený hnědým svislým pruhem na dvě nestejně široké části. Levá širší obsahuje názvy jedenácti nabídek, pravá užší část je zcela prázdná. Vedle nabídek jsou krátké zprávy s odkazy na celé texty. Na konci listopadu 2003 bylo na hlavní stránce pět zpráv (o výstavě v knihovně, o literárním festivalu v knihovně apod.). Teplické knihovníky chválím, že myslí i na ty, kteří pravidelně navštěvují oblíbený regionální internetový magazín, a obdobné zprávy umísťují i tam.

Oproti březnu přibyla na stránkách knihovny nabídka nazvaná Dětský klub a nabídka Region byla obohacena trojicí podnabídek s názvy tří místních lidových knihoven. S nimi Regionální knihovna, jak se nyní oficiálně knihovna jmenuje poté, co se jejím zřizovatelem stalo město, spolupracuje. To dokumentují fotografie místní lidové knihovny v Bystřanech, na nichž pomáhají pracovníci teplické knihovny bystřanské knihovnici s aktualizací a revizí knihovního fondu. Zmínit se musím i o popiskách pod fotografiemi interiéru nové knihovny v Kostomlatech. Místní knihovníci, manželé Bláhovi, totiž koupili dům, aby v něm mohli zřídit v přízemí půjčovnu a čítárnu.

Nová nabídka Dětský klub má pět podnabídek (Aktuálně, Zábavné PC, Naše tipy, Soutěže, Archív akcí). Ve třetí z nich mne nejvíce zaujala fotoreportáž ze zájezdu teplických dětí do čítárny U čerta s knihou. Ta vznikla v Praze v květnu 2003, protože je mnoho rodin, ve kterých je knihovna nebo i malá knihovnička naprosto neznámý pojem. V čítárně si s dětmi povídají a čtou jim z knih přední pražští umělci, aby si děti uvědomily, že se krása najde i mimo obrazovku televize a monitor počítače.

V nabídce Nové knihy jsou pravidelně obměňovány výstižné charakteristiky obsahů knih a reprodukce obálek. Nadále mohou návštěvníci stránek odpovědět na anketní otázku "Jaký je váš oblíbený žánr?". Kupodivu nejvíce hlasů dosud získala poezie. Softwarově je zabráněno, aby se ze stejného počítače hlasovalo vícekrát, takže výsledky ankety jsou poměrně objektivní.

Nabídka Kalendárium, která v březnu měla pouze únorovou a březnovou podnabídku, se pochopitelně rozrostla o podnabídky s názvy dalších měsíců. Na rozdíl od knihoven v Českém Dubu a v Ústí nad Orlicí nepoužívá k sestavování této užitečné nabídky databázi nakladatelství Libri, ale knížku Rok do kapsy, kterou v červnu vydalo nakladatelství Albatros. Kupodivu jsem však uváděnou knihu nenašel v katalogu teplické knihovny. Že by ji nestačili ještě v systému LANius zkatalogizovat?

Když jsem v březnu hodnotil stránky teplické knihovny, zaujala mne nabídka s nezvyklým názvem Civitas. Obsahuje adresář neziskových organizací Teplicka rozčleněný do pěti skupin: církevní, kulturní, společenské, vzdělávací a zdravotnické organizace. Adresář je zřejmě pravidelně aktualizován, protože v březnu zachycoval 37 organizací, v listopadu jen 35. Kromě adres zde najdeme na rozdíl od seznamu občanských sdružení vystaveného na serveru Ministerstva vnitra i jména kontaktních osob, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy. Malý počet organizací v teplickém adresáři zatím nevyžaduje jmenný a věcný rejstřík, který je součástí podobně vytvářeného adresáře na stránkách pardubické knihovny. Až však teplický adresář získá údaje o dalších neziskových organizacích, mezi něž patří např. teplické sdružení Odmítačů letního času, vyplatí se databázové ukládání. Inspirovat se mohou tepličtí knihovníci databází Informačního centra neziskových organizací, která poskytuje v rámci celé republiky údaje o více než 3 000 neziskových organizací!

Na závěr se zmíním ještě o nabídce Odkazy nejen proto, že od března přibyly odkazy o státní správě a samosprávě, ale především, že u každého odkazu je výstižná charakteristika stránek. O stránkách liberecké knihovny jsem se dozvěděl, že knihovna nabízí řadu nadstandardních služeb - konto čtenáře, možnost zadat si rešerši prostřednictvím Internetu, elektronickou žádanku meziknihovní výpůjční služby, krátkodobé pronájmy prostorů knihovny atd., nachází se zde Britské centrum a Rakouská knihovna. Charakteristika stránek knihovny, kde pracuji, byla kratší: Možnost vyhledávání titulů v katalogu knih na webu a objednávání knih s využitím meziknihovní výpůjční služby. V knihovně je Britské centrum.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V teplické knihovně. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2022-07-05]. urn:nbn:cz:ik-11463. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11463

automaticky generované reklamy
registration login password