Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V orlicko-ústecké knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

V orlicko-ústecké knihovně

0 comments
Autoři: 

Dubnový sloupek jsem zakončoval odstavcem, v němž jsem konstatoval, že třinecká knihovna v letošním Bibliowebu díky velkému bodovému ohodnocení za přístupnost své prezentace pro těžce zrakově postižené předčila mnohé knihovny. Ty ji měly po obsahové stránce kvalitněji zpracovanou než třinecká, ale ve zmíněném kritériu ztratily cenné body a dopadly celkově hůře. To však nebyl případ prezentace Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. Nejen že získala nejvíce bodů ze všech soutěžících za přístupnost pro těžce zrakově postižené, ale součtem bodů za zbylá čtyři kritéria předstihla dalších 25 knihoven. V celkovém hodnocení ji tak předčila pouze Státní technická knihovna v Praze a v kategorii obcí do 20 tisíc obyvatel suverénně obhájila loňské prvenství.

Prohlédněme si tedy v květnovém sloupku stránky orlicko-ústecké knihovny a pokusme se zjistit, čím porotu již několikrát okouzlily.

Mne osobně neočaroval design hlavní stránky, protože mi připadá barevně nesladěný (neladí mi barva podkladu nabídky nalevo s barvou podkladu názvu knihovny). Připouštím, že je to subjektivní pocit podobně jako neučesanost nabídky na pravé straně. Chápu, že se knihovna chce pochlubit, že zvítězila v Bibliowebu jak v r. 2002, tak v r. 2003, ale osobně bych tyto údaje sloučil do jednoho řádku.

Začněme však se studiem stránek systematicky. K tomu nám napomáhá nabídka nazvaná Obsah stránek ve střední části pravé strany. Je zajímavé, že tato užitečná pomůcka někdy nazývaná i jako "mapa stránek" se zatím příliš nezabydlela na stránkách českých knihoven. Můžeme ji vidět jen na stránkách knihovny Vysoké školy báňské v Ostravě, rožnovské, zlínské, žďárské knihovny a u pár dalších kulturních institucí. Přitom při hodnocení obsahu stránek jejich mapa porotě urychluje rozhodování, což se určitě projeví i štědrostí poroty při bodování.

Druhým způsobem, jak se pořádně seznámit se stránkami orlicko-ústecké knihovny, je proklikávání menu tvořeného 17 nabídkami na levé straně. O některých z nich, jako je Katalog, Aktuálně, Služby, Historie knihovny, Internet či Odkazy, píši ve sloupku pokaždé, a tak se dnes zaměřím na ty méně běžné. Mezi ně bych zařadil nabídku Seznam periodik, protože ji orlicko-ústečtí knihovníci obohatili odkazy na online verze. Potřebuji-li zjistit URL online verze, osobně dávám přednost jinému způsobu, než jakým je ústecký seznam. Používám online katalogy knihoven se softwarem TinWeb. Ty totiž obsahují pole www link, a pokud jej knihovna vyplňuje a má nárok na povinný výtisk, její seznam online verzí je úplnější. Můžete si to ověřit i na katalogu knihovny, kde pracuji…

Neotřele na hlavní stránce Městské knihovny v Ústí nad Orlicí působí názvy nabídek Neziskový sektor, Evropská unie, Pro obce, Pro postižené, Pro děti a rodinu. Nejsou to přitom jen odkazy na potřebné instituce, ale i jejich stručné charakteristiky a informace o nich, jako je provozní doba apod. Je správné, že webeditor je proto nezačlenil do nabídky zvané Odkazy. Ta mne ostatně velmi zaujala počtem URL. Napočítal jsem jich 232, přitom ve skupině českých vyhledávacích nástrojů jen 23. Musím se přiznat, že vyhledávače Dlaň a Začátek jsem dosud neznal. Pokud budou orlicko-ústeckým knihovníkům dál odkazy přibývat, bude vhodnější je jemněji rozčlenit. Inspirovat se mohou hradeckou knihovnou. Ta k tomu využila i mezinárodní desetinné třídění.

V nabídce Pro postižené jsem si přečetl, že knihovna provozuje zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké a že dokonce nabízí donáškovou službu. Pokud má pouze 11 pracovníků (tolik je jmen v nabídce Kontakt), musím před nimi v obdivu smeknout. Seznam kazet s namluvenými tituly knih si může zájemce z webu stáhnout jako textový soubor.

Podobně jako knihovníci ze Žďáru nad Sázavou umístili orlicko-ústečtí knihovníci na hlavní stránku nabídku informací o Evropské unii. Ještě více vyčtu o Unii ze stránek knihoven, které provozují regionální evropská informační střediska. Je to jednak Knihovna J. Mahena v Brně, jeho stránky však bohužel nejsou příliš bohaté, jednak Krajská knihovna Vysočiny.

Jako samostatná nabídka na hlavní stránce knihovny v Ústí nad Orlicí je vlastní databáze regionálních osobností. Dozvíte se v ní základní životopisné údaje o osobách, které se narodily, zemřely nebo působily na Ústecku. U knihoven, které využívají systém LANius, se s podobnými databázemi poměrně často setkávám. V současné době je vytváří a vystavuje na internetu kolem 20 českých knihoven a od chvíle, kdy zmizela z webu olomoucké veřejné knihovny, nejrozsáhlejší (přes 2000 osobností) udržují v Knihovně města Plzně. Ještě více osobností (přes 9000) najdeme od března 2003 v bázi na webu Vědecké knihovny v Olomouci. Ta je však v systému Aleph. Naproti tomu knihovníci z Ústí nad Orlicí se mohou pyšnit, že jsou prvními, kdo bázi osobností zpřístupňují v systému Clavius. Zřejmě ji využívají i pro tvorbu nabídky Tento týden v historii. Pod tímto názvem se skrývá přehled tuzemských a zahraničních událostí a seznam osobností, které mají v daném týdnu výročí.

Možnost zadat libovolný měsíc i typ výročí (pětileté, desetileté) a druh výročí (narození, úmrtí), jak je tomu na webu havlíčkobrodské knihovny, nabídka nazvaná Tento týden v historii bohužel neumožňuje. Přesto mne mimořádně nadchla, protože kromě stručné charakteristiky události obsahuje i odkazy na další literaturu a na webové stránky na internetu (jejich vyhledávání v Síti sítí je zřejmě pro orlicko-ústeckého webeditora velký koníček). Nedocenitelnou pomůckou je mu přitom kalendárium nakladatelství Libri i server On This Day. Je jen velkou škodou, že přehledy událostí z předešlých týdnů nejsou nikde archivovány. Určitě by to bylo pro mnohé zajímavé čtení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V orlicko-ústecké knihovně. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5 [cit. 2022-08-17]. urn:nbn:cz:ik-11269. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11269

automaticky generované reklamy
registration login password