Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úzkokolejka se opět probudila k životu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Úzkokolejka se opět probudila k životu

2 comments

Úzkorozchodná trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, unikátní technická památka, které hrozilo na začátku tohoto roku definitivní zrušení, od 14. června opět přepravuje cestující. Zasloužila se o to akciová společnost Jindřichohradecké místní dráhy, která si lokálku v délce asi 33 kilometrů pronajala od Českých drah, než bude schválen privatizační projekt, který firma podala před čtyřmi roky.

První vlak byl po kolejnicích vzdálených 760 milimetrů vypraven 1. listopadu 1897 a úsek mezi oběma stanicemi, který vedl přes dva klenuté a pět železničních mostů a jeden viadukt, urazil za dvě hodiny. V roce 1925 byla úzkokolejka a její severní větev vedoucí do Obrataně zestátněny.

K romantické atmosféře malebné krajiny přírodního parku Česká Kanada přispívají jízdy historické soupravy. Pro tyto účely se používají dva osobní vagony a bufetový vůz z let 1900 až 1908 a parní lokomotiva číslo U 47.001, která byla vyrobena v roce 1907 v německém Kasselu. Důchod měla strávit v Národním technickém muzeu, ale v roce 1986 se vrátila do domovského depa v Jindřichově Hradci, aby o šest let později "obživla" po generálce v Českých Velenicích.

jhmd1.jpg Každodenní provoz (viz jízdní řád) byl obnoven za pět minut dvanáct: po dobu nečinnosti úzkokolejka zarůstala plevelem a ztrácel se její inventář. Elektrickou i parní trakci nyní zajišťují Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
jhmd2.jpg Opět se tedy můžete kochat romantickou cestou lesem, poli a kolem rybníků. Vláček jezdí snad ještě pomaleji než dříve, ale zato načas.
jhmd4.jpg Kaproun - hlavní nádraží
jhmd3.jpg Stačí nasednout do víkendové parní soupravy tažené neúnavnou mašinkou s devíti křížky na krku a okamžitě pocítíte atmosféru starého mocnářství.
jhmd5.jpg Zájem o kouzlo této unikátní trati je neutuchající, každá souprava vyjíždí naplněna jak výletníky, tak nadšenci, kteří jsou schopni jezdit tam a zpět od rána do večera.
jhmd6.jpg Od Nové Bystřice právě souprava vjíždí do zastávky Albeř.

jhmd.jpg
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip a JONÁKOVÁ, Karolina. Úzkokolejka se opět probudila k životu. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 5 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-10074. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10074

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Proboha, jak jste přišli, vážení autoři, na to, že letos hrozilo úzkokolejce zrušení?? To bylo v roce 1997, to jste chytili nějakou prastarou informaci. Ono na tom netu visí kde co, bez aktualizací a léta, že ano? Navíc myslím, že o úzkokolejce jsou na netu DESÍTKY aktuálnějších a lepších textů než ten, který jste skoro doslova opsali. Tak byste taky zjistili, že žádný ELEKTRICKÝ provoz na lokálce není, nanejvýš motorový, a že parní mašiny tam jezdí dvě, ale pohříchu užne ta popsaná... Možná že bych i našel odkud jste ten text vyloupli. Polepšete se!

Nebojte se použít větší a kvalitnější fotky, ty co předkládáte jsou špatné a nepůsobivé! Dobrá reklama = dobrý a kvalitní obrazový materiál.

registration login password