Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uživatelská podpora v prostředí WWW (Jiří Jelínek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Uživatelská podpora v prostředí WWW (Jiří Jelínek)

0 comments
Autoři: 

Jiří Jelínek (VŠE – Fakulta managementu, Jindřichův Hradec) v úvodu obecně charakterizoval prostředí WWW. Hlavním cílem je pomoci uživatelům WWW najít užitečné, zajímavé a relevantní informace. K tomu je potřeba znát profil uživatele a trvale jej aktualizovat. Při tvorbě systému byly použity metody web miningu (web miningem je míněno shromažďování a zpracování dat dostupných na WWW nebo dat generovaných v průběhu užívání webu). Zdroji dat pro web mining jsou data o chování uživatele a obsahy WWW stránek. Mezi metody web miningu patří web structure mining, web content mining a web usage mining. Mezi problémy užití web miningu patří získávání vstupních dat (zejména u dynamicky generovaných stránek), obsah logovacích souborů (některá data chybějí, mnoho jich je nadbytečných), otázka ochrany soukromí uživatelů a náročnost výpočtů (ne vždy je možné výpočty provádět v reálném čase).

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Uživatelská podpora v prostředí WWW (Jiří Jelínek). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11609. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11609

automaticky generované reklamy
registration login password