Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

1 comments
Autoři: 

Vladimír Karen

Vladimír Karen v úvodním příspěvku tradičně prezentoval výsledky výzkumu společnosti AiP. V letošním roce využili (konkrétně Vladimír K. se svým komplicem Richardem P.) fiktivní identity studentky Jany Vidímové, autorky dotazníku týkajícího se pojmů "informační peklo", "informační očistec" a "informační ráj", na který reagovalo neuvěřitelných 195 respondentů.

Vyhodnocení dotazníku bylo provedeno formou panelové diskuze. Té se účastnili HellDr. Jakov Petricofeles, ďábel první třídy a zástupce ředitele pro odnímání vědeckých hodností Peklo, v. v. i., Dr. Philiphes D. Vojtashkes, vrchní purgatorista Jihočeského kraje Očistec, p. o., a Geogius, Anděl polétavý (Angelus aviaticus) z Ráje, o. p. s. r. v. o.

Průzkum byl striktně anonymní, přesto se zdá, že první z panelistů totožnost respondentů zná. Jako nejvýstižnější odpověď na to, co je informační peklo, se zdá odpověď "ISO 690-2". U představ informačního očistce se mezi odpověďmi objevilo např. "bičování neužitečnými a nerelevantními informacemi". Rájem je podle jednoho z respondentů internet a jeho božské aplikace, podle dalšího knihovna bez čtenářů, jiný zase uvádí, že ráj se odehrává s nejmenovanou kolegyní v knihovně.

V. Karen také představil výsledky analýzy výrazů "internet" a "google" v odpovědích. Poučení pro informační praxi je zřejmé - AiP je průvodce po informačním peklu, očistci i ráji a jenom s AiP se lze dostat do informačního ráje.

Na závěr V. Karen poděkoval básníku Dantemu za inspiraci, komplicům průzkumu za pomoc a všem respondentům za účast.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úvodní příspěvek (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-13426. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13426

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář