Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uspokojování informačních potřeb uživatelů na Arizona State University (Vladimír T. Borovanský, Sheila Young)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Uspokojování informačních potřeb uživatelů na Arizona State University (Vladimír T. Borovanský, Sheila Young)

0 comments
Autoři: 
Vladimír Borovanský

V. T. Borovanský z Arizonské státní univerzity ve svém příspěvku stručně představil tuto univerzitu. Následně se zaměřil na vývoj zjišťování informačních potřeb uživatelů, popsal mj. vytváření profilů jednotlivých univerzitních učitelů (jako základu pro služby typu SDI) a nejdůležitější události z historie knihovny Arizonské státní univerzity včetně vlivu informačních a komunikačních technologií. Poznamenal, že v americkém prostředí je obvyklé, že referenční knihovníci nejprve vystudují daný obor a teprve poté knihovní vědu. Referenční knihovníci/oboroví specialisté se také podílejí na výuce studentů, mj. i pokud se týká např. patentů, a na tvorbě knihovního fondu. Přednášející upozornil také na souvislost s hodnocením učebních programů a s akreditacemi studjních oborů. V závěru představil některé praktické výsledky marketingu nových služeb nabízených knihovnou, mj. službu typu "Ask a Librarian".

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Uspokojování informačních potřeb uživatelů na Arizona State University (Vladimír T. Borovanský, Sheila Young). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11857. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11857

automaticky generované reklamy