Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učitelský summit 2018

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Učitelský summit 2018

0 comments
Autoři: 

V sobotu 10. března 2018 se v prostorách International School of Prague v Praze-Nebušicích konal další ročník konference Učitelský summit, věnované využití moderních technologií – a to zejména technologií Apple – ve vzdělávání. Konferenci jako každý rok organizovala společnost 24U.

International School of Prague Informační obrazovka s programem
Vlevo: International School of Prague; vpravo: informační obrazovka s programem

Exponenciální budoucnost

Letošní ročník summitu zahájil odborník na Apple technologie Petr Mára s příspěvkem „Jak přežít exponenciální budoucnost“, ve kterém se věnoval současnému rychlému vývoji technologií od počítačů po mobilní telefony. Důsledkem tohoto exponenciálního vývoje technologií je mimo jiné i odlišná životní zkušenost mezi generacemi. A tento rozdíl je stále „propastnější“, protože se tento vývoj neustále zrychluje – například automobilům trvalo 125 let, než se staly „mainstreamem“; televizi cca 50 let a mobilům jen 10.

Mezi aktuálně nejzajímavější a nejintenzivněji se rozvíjející technologie patří virtuální realita, rozšířená realita, blockchain a umělá inteligence. Virtuální a rozšířená realita je dnes již poměrně známá, technologie „blockchain“ (což je druh distribuované decentralizované databáze) je známá zejména ve spojení s virtuální měnou Bitcoin; a co se týče umělé inteligence, její vývoj je stále rychlejší a její aplikaci lze najít v podstatě všude kolem nás, od chytrých mobilních telefonů po zdravotnictví.

Jen tak pro zajímavost a pro kontext: jedním z prvních úspěchů na poli AI bylo, když počítač Deep Blue v roce 1997 porazil šachového velmistra Garry Kasparova. Další významný pokrok přišel v roce 2016, kdy počítač AlphaGo poprvé porazil jednoho z mistrů ve hře Go, která je nesrovnatelně komplexnější než šachy. V roce 2017 AlphaGo porazil i velmistra Ke Jie, který byl v té době nejlepším hráčem na světě. A kupříkladu superpočítač IBM Watson se používá mj. ve zdravotnictví při diagnostikování nádorů – a to s úspěšností srovnatelnou se skutečnými lékaři. Příkladem nasazení umělé inteligence v každodenním životě jsou pak například algoritmy „doporučených příspěvků“ na Facebooku či automatické kategorizování fotek v iPhonu.

Zahájení Učitelského summitu 2018 Úvodní přednáška Petra Máry
Vlevo: zahájení Učitelského summitu 2018; vpravo: úvodní přednáška Petra Máry

Co se týče samotné „exponenciální budoucnosti“, pan Mára svůj příspěvek uzavřel zmínkou o některých „pracovních pozicích budoucnosti“, mezi které nebudou patřit jen samotní programátoři, ale především lidé, kteří budou schopni „počítačově myslet“ a dokáží vymyslet, jak tyto nové technologie využít. Situace je totiž u počítačů taková, že co je snadné pro lidi je složité pro stroje a naopak.

Rozšířená realita, iKufr a hodina plná inspirace

Jako další vystoupili Bohuslav Hora (ze základní školy Planá nad Lužnicí) a Petra Boháčková (ze základní školy Dr. E. Beneše), kteří hovořili o rozšířené realitě, a to zejména formou konkrétních ukázek a příkladu. Nejprve představili aplikaci Aurasma (nyní HP Reveal) a možnost zobrazení historických budov či známých obrazů, které se „objeví“ při pohledu na namalovaný obrázek na papíře; dále aplikaci Metaverse, ve které je možné „programovat“ různé minihry; a příspěvek uzavřeli představením interaktivní knihy micro:bit in Wonderland, která nabízí sérii úkolů a miniher se zapojením programovatelného mikropočítače micro:bit.

Účastníci Učitelského summitu 2018 Ukázka rozšířené reality
Vlevo: účastníci Učitelského summitu 2018; vpravo: ukázka rozšířené reality

Po rozšířené realitě vystoupil Jan Jílek s tradiční prezentací produktů a služeb firmy 24U, která je mimo jiné i akreditovaná MŠMT v rámci informačních technologií ve školství. Firma 24U svým zákazníkům nabízí celou řadu Apple produktů, iPady a další vybavení i zapůjčují, a v neposlední řadě nabízejí i školení. Pan Jílek také zmínil hromadný nákup licencí v rámci systému Apple School Manager, či aplikaci Třída. Zmínku si zasloužil také každoroční evergreen, produkt iKufr (tentokrát již 2. generace) ve velikostech pro 10, 20, 30 a nově i 40 iPadů. Zmínil také portál inspiropad.cz, kde jsou k dispozici workshopy, semináře a návody.

Jan Jílek z firmy 24U iKufr pro 30 iPadů
Vlevo: Jan Jílek z firmy 24U; vpravo: iKufr pro 30 iPadů

Posledním bodem dopolední části programu byla Hodina plná inspirace, pásmo devíti krátkých příspěvků, ve kterých byly představeny příklady nasazení Apple technologií a konkrétních aplikací v praxi.

Přestávka na občerstvení Prezentace systému ClassFlow
Vlevo: přestávka na občerstvení; vpravo: prezentace systému ClassFlow

Představena byla například aplikace pro výuku středoškolské matematiky Techambition, letní škola učitelů informatiky, práce s Ozoboty a LEGO roboty, využití tabletů v hudební výchově, v hodinách tělesné výchovy (žáci se mohou vidět a zlepšovat), ve fyzice (včetně levné možnosti, jak udělat z iPadu mikroskop – čočka se dá koupit v čínském e-shopu již cca za 30 Kč) či v biologii (viz například virtuální pitvání žáby v aplikaci Frog Dissection); a ukázka práce s geometrickou aplikací Sketchometry (aktuálně přeloženou již do 19 jazyků).

Představení aplikace Techambition Ukázka aplikace Sketchometry
Vlevo: představení aplikace Techambition; vpravo: ukázka aplikace Sketchometry

Odpolední workshopy

Po přestávce na oběd přišly na řadu odpolední workshopy. Stejně jako v minulém roce bylo k dispozici na výběr z celkem 9 workshopů, které probíhaly celkem ve třech cyklech.

Iva Jelínková a Lenka Říhová si připravily workshop pro začátečníky, zaměřený na úvodní seznámení s iPady, představení vybraných aplikací, zařazení interaktivních technologií do výuky, příklady z praxe atd.

Petra Boháčková a Slávek Hora se věnovali rozšířené realitě s využitím aplikace Aurasma (nyní HP Reveal). Účastníci si také mohli aplikaci rovnou i vyzkoušet a propojit „virtuální“ prvek s „reálným“ podkladem.

Hanka Šandová a Štěpánka Baierlová na svém workshopu představily Ozoboty, malé programovatelné roboty, které je možné ovládat nejen mobilní aplikací, ale např. i barevnými čárami nakreslenými na papír.

Workshop Hanky Šandové věnovaný Ozobotům Workshop Hanky Šandové věnovaný Ozobotům
Workshop Hanky Šandové věnovaný Ozobotům

Miroslav Staněk se zaměřil senzory všeho druhu a jejich využití mj. v hodinách fyziky a chemie. Senzory od firmy PASCO nabízejí měření v podstatě všeho možného, od světla a hlasitosti, až po teplotu či zrychlení.

Eva Dvořáková na svém workshopu představila ClassFlow, on-line výukové prostředí propojující interaktivní tabuli (de facto velký tablet) v čele učebny s iPady v rukách jednotlivých žáků s pomocí cloudu.

Tereza Havránková se věnovala aplikacím Flipgrid a Padlet zaměřeným na sdílení a spolupráci. Flipgrid je de facto sociální síť pro studenty, Padlet je projektové a kolaborativní prostředí pracující s „nástěnkami“.

Workshop Miroslava Staňka věnovaný využití senzorů PASCO Workshop Miroslava Staňka věnovaný využití senzorů PASCO
Workshop Miroslava Staňka věnovaný využití senzorů PASCO

Jaroslava Divoká a Lucie Tichá hovořily o aplikaci Techambition, digitálním nástroji pro výuku středoškolské matematiky založené na vizuálních úkolech. Obsah pokrývá látku dle RVP a registrace je zdarma.

Miroslav Alexovič a Janka Sudzinová hovořili o využití robotických souprav a iPadů ve výuce programování. Součástí workshopu byla i práce se soupravou LEGO Boost a jeho vizuálního („blokového“) programování.

Petr Mára se v posledním workshopu věnoval otázce vzdálené správy iPadů; od jejich úvodního nastavení, přes možnosti VPP (Volume Purchase Program, program pro hromadné nákupy), až po automatickou synchronizaci dat a aplikací v rámci MDM (Mobile Device Management) s využitím školní WiFi sítě.

Workshop Miroslava Alexoviče věnovaný LEGO robotům a blokovému programování Workshop Miroslava Alexoviče věnovaný LEGO robotům a blokovému programování
Workshop Miroslava Alexoviče věnovaný LEGO robotům a blokovému programování

Závěr

Po odpoledních workshopech přišlo na řadu obvyklé závěrečné rozloučení, poděkování partnerům, tombola a tradiční (a čím dál širokoúhlejší) společná fotografie. A samozřejmě i pozvánka na summit příští rok.

Další informace o Učitelském summitu včetně krátkého ohlédnutí jsou k dispozici na webových stránkách ucitelskysummit.cz; na obsah minulých ročníků summitu se můžete podívat v archivu časopisu Ikaros.

Závěr Učitelského summitu 2018 Společná fotografie účastníků Učitelského summitu 2018
Vlevo: závěr Učitelského summitu 2018; vpravo: společná fotografie účastníků (zdroj: 24U)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 4)
RYLICH, Jan. Učitelský summit 2018. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 4 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-18274. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18274

automaticky generované reklamy