Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Účastníci videokonference si vyměňovali názory i dokumenty

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Účastníci videokonference si vyměňovali názory i dokumenty

0 comments

Během mého pobytu v Kanadě, o kterém podrobněji píši ve zvláštní reportáži, jsem také musela prezentovat některé ze svých prací (čast jsem publikovala v tomto časopise). Na University of New Brunswick (UNB) měli zájem o to, jak jsou ženy prezentovány v českých médiích a jaké stereotypy tato média vytvářejí. Toto téma bylo velice příhodné pro multimediální prezentaci, proto moje přítelkyně a vlastně také hlavní organizátorka celé mise, prof. Wendy J. Robins, zvolila pro moji prezentaci videokonferenční sál. Ona sama používá videokonferencí jako normální součást výuky a dále aktivně zapojuje Internet a další multimediální nástroje do svých přednášek. Za tyto neobvyklé metody výuky obdržela nedávno vysoké ocenění na UNB.

Konferenční místnost byla moderně zařízena a na čelní stěně byly umístěny dvě obrovské obrazovky uprostřed s kamerou. Na každé z nich mohli lidé v sále pozorovat druhé dva účastníky videokonference, celkem tedy na tomto projektu participovaly tři skupiny studentů ze tří různých míst: z UNB, Faculty of Nursing z Bathusrtu a z Monconu a dále posluchači na UNB ve Wu Centre. Přenos zvuku byl aktivován automaticky po třech sekundách, když někdo začal hovořit. Během konference bylo možné posílat nejen zvuk a obraz, ale také dokumenty, nasnímané zvláštní kamerou k tomu určenou. Obraz z místnosti přenášela kamera, kterou bylo možno pohybovat nebo nastavit její paměť na různé objekty v místnosti (jedním byl detail mého obličeje, proti kterému jsem silně, leč marně, protestovala). Na závěr celé show jsme zpívali společně píseň a pak ještě Pavla Slabá pustila jednu skladby jejich kapely Zuby Nehty.

Musím říci, že taková prezentace byla dosti náročná, zvuk často obsahoval šum z místnosti a zvláště v cizím jazyce bylo obtížněji rozumět. Studenti také sami prezentovali krátké analýzy tisku a měli dotazy. Musela jsem mluvit zřetelně a pomaleji než obvykle. V každém případě to byl velice zajímavý zážitek a videokonferencování jako učební metody bych rozhodně doporučila. V tomto konkrétním případě, ale i obecně tato metoda umožnila propojení více míst, překonání prostorové bariéry a předání informací zajímavou a multimediální formou.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Účastníci videokonference si vyměňovali názory i dokumenty. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 8 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-10121. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10121

automaticky generované reklamy
registration login password