Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Týmová práce při tvorbě nové verze Portálu STM

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Týmová práce při tvorbě nové verze Portálu STM

0 comments
Autoři: 

Situace

Ve Státní technické knihovně jsme byli již delší dobu nespokojeni se stavem jednoho z našich hlavních webových projektů: Portálu STM – Science, Technology, Medicine. Hlavním úskalím byla skutečnost, že jeho podoba vznikala dosti narychlo a ne zcela systematicky.

Rozhodli jsme se navrhnout nové řešení, které by více vycházelo z informačních potřeb uživatelů. Bylo potřeba zpřehlednit strukturu jednotlivých stránek, vymyslet lepší navigaci, usnadnit uživatelům práci, navrhnout atraktivnější design a zoptimalizovat zdrojový kód. Shrnuto jednou větou: přijít po dvou letech existence projektu s něčím novým a lepším. K tomu bylo ovšem třeba přistoupit komplexně a bylo jasné, že zdárného výsledku dosáhneme pouze díky týmové práci.

Tým

V podstatě spontánně se utvořil šestičlenný tým, který během několika měsíců přetvořil původní stránky projektu do - snad - funkčnější, komfortnější a přehlednější podoby. Celý tým se podílel na doplnění a novém rozčlenění obsahu webu, přičemž hlavní podíl na této fázi měli kolegové, kteří se o obsahový záběr portálu starají rutinně. Nepostradatelný byl samozřejmě grafik, kodér, programátor a kolegyně, která celý postup koordinovala a dohlížela na zachování vnitřní logiky a integrity projektu.

Obsahové změny

V prvotní fázi šlo zejména o obsahové uspořádání. Využili jsme ohlasy uživatelů z cyklů školení pro veřejnost, poznatky získané analýzou logu, monitorovacích systémů, následného vyhodnocení chování uživatelů v rámci webu a v neposlední řadě zkušeností získaných prací s „konkurenčními“ portály. Přidali jsme nové sekce a naopak odstranili nevyužívané informace.

Grafický návrh

Po několika dílčích produktivních sporech jsme se shodli na hlavních bodech nové strategie a předali zadání našemu grafikovi. Ten se na určitou dobu odmlčel, o termínu dokončení návrhu se vyjadřoval dosti neurčitě, ovšem finální produkt sklidil kladné ohlasy a následně byl i schválen.

Zdrojový kód a SEO

Poté se odmlčel i kodér (v mé osobě), neb mistr grafik mi připravil nemalá dobrodružství při tvorbě layoutu. Bylo třeba zachovat návrh tříúrovňové navigace v hierarchické struktuře, vyhovět nárokům konsorcia W3C na validitu XHTML kódu, spolupracovat s programátorem hlavního rozhraní pro vyhledávání v databázích a samozřejmě zajistit pokud možno shodné vykreslení ve všech běžně užívaných prohlížečích. K tomu přibyla nutnost aplikovat zkušenosti nasbírané během mé roční účasti v konferenci SEO i na školení SEO Marka Prokopa pořádaného uskupením „Dobrý web“.

Copywrigting

Také z tohoto důvodu probíhaly souběžně práce na kultivaci textů nové verze webu. Cílem bylo dosažení lepší srozumitelnosti a přehledného uspořádání jednotlivých sdělení, ale i začlenění relevantních klíčových slov jak do samotného textu, tak přímo do URL i názvů podstránek a metatagů popisu, aby stránky byly co nejvýstižněji popsány a efektivně nalezeny pomocí vyhledávačů.

Shrnutí

V článku jsem se snažil zachytit postup vzniku nového projektu za použití „vlastních lidských zdrojů“ a zdůraznit roli týmové práce včetně předpokladu sebevzdělávání a profesionálního růstu všech zainteresovaných.

Doufáme, že nová tvář portálu bude lépe sloužit uživatelům. Jejich připomínky a návrhy budeme i nadále sledovat, vyhodnocovat a samozřejmě se nebráníme dalším úpravám.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HASALA, Jan. Týmová práce při tvorbě nové verze Portálu STM. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12014. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12014

automaticky generované reklamy