Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci (Aaron Maierhofer)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci (Aaron Maierhofer)

0 comments
Autoři: 

Aaron Maierhofer

Aaron Maierhofer (RefWorks-COS, Velká Británie) zmínil služby, které firma nabízí výzkumným pracovníkům a studentům – Papers Invited, Scholar Universe, Funding Opportunities, RefWorks, RefAware a RefShare. V systému Funding Opportunities je možné získat informace o dostupných zdrojích pro financování výzkumu (je jich celkem 25 000). Systém Scholar Universe je databází dvou milionů profilů vědců a výzkumných pracovníků, kde jsou k dispozici např. kontaktní údaje, životopisy atd. Dabatáze Papers Invited obsahuje téměř 12 000 výzev k přihlašování příspěvků na konference. Databáze jsou dostupné nejenom ve vlastní platformě, ale také na platformě CSA Illumina. Služba RefAware pokrývá přes 10 000 zdrojů a umožňuje uživatelům získávat aktuální informace o oblastech jejich zájmu (jde o tzv. current awareness service); pro přístup k těmto aktuálním informacím je možné využívat technologii RSS. Nástroj RefWorks pak slouží ke sběru a správě referencí (bibliografických záznamů), systém RefShare je zaměřen na sdílení informací s kolegy či dalšími výzkumnými pracovníky.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci (Aaron Maierhofer). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-26]. urn:nbn:cz:ik-13154. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13154

automaticky generované reklamy