Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trendy v oblasti elektronických knih z pohledu Knovel (Barbara Dixee)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Trendy v oblasti elektronických knih z pohledu Knovel (Barbara Dixee)

0 comments
Autoři: 

Databáze firmy Knowel specializovaná na oblast vědy a techniky zahrnuje více jak 600 odborných příruček a více než 20 milionů záznamů a dat, na jejichž základě je možno generovat interaktivní tabulky, přehledy, grafy ad. materiály. Pro zákazníky z oblasti vzdělávání přpravil speciální "Academic Pricing Model" s neomezením přístupem, placený podle velikosti instituce (jejích "relevant users"). Podobný model uplatňují i pro firmy ("Corporate Pricing Model"), kde je platba odvozena od max. počtu souběžných uživatel systému nebo opět odvozen od velikosti instituce ("relevant professionals").

(jas)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Trendy v oblasti elektronických knih z pohledu Knovel (Barbara Dixee). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11581. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11581

automaticky generované reklamy