Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha)

0 comments
Autoři: 

Aliaksandr Rahoisha A. Rahoisha z Běloruské státní univerzity v Minsku je vzděláním chemik a pohovořil o trendech v dostupnosti online časopisů v oblasti chemie. Velcí vydavatelé mají různé strategie ve vydávání článků formou OA, například někteří umožňují přístup k vybraným starším číslům, někteří k vybraným článkům, někde jsou články publikovány 30 dní po vydání v placeném čísle. Na adrese www.abc.chemistry.bsu.by/current/ jsou uvedeny linky na online OA zdroje v oblasti chemie, které splňují určitá kritéria kvality; seznam zahrnuje zdroje v ruštině a angličtině. Kvalita je posuzována na základě toho, zda zdroj zůstává stále dostupný, zda nemění adresu, či kolik zdrojů OA zaniklo. Podle poznatků A. Rahoishy sice přibývá volně dostupného obsahu, avšak datum publikování a datum zpřístupnění formou OA jsou stále totožné. Závěrem A. Rahoisha konstatoval, že volný přístup k dokumentům se rozširuje, ale zatím stále pomalu.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 4)
IKAROS, redakce. Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-09-23]. urn:nbn:cz:ik-12122. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12122

automaticky generované reklamy
registration login password