Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systémy dodávania dokumentu využívané v slovenských knižniciach (Katarína Marušiaková, Daniela Tóthová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Systémy dodávania dokumentu využívané v slovenských knižniciach (Katarína Marušiaková, Daniela Tóthová)

0 comments
Autoři: 

Autorky ve svém příspěvku představily výsledky průzkumu využívání systémů DD, který byl zaměřen na centra MMVS na Slovensku, dále na slovenské státní vědecké knihovny, vědecké a akademické knihovny. Nejvíce je v současnosti využíván systém Subito (nástupce systému JASON), česká dále VPK, německý MedPilot, britský systém BLDSC, nizozemský systém Niwi a konečně systém DoDo NK ČR.Knihovny mají zájem o DD kvůli tomu, že tyto služby umožňují zvyšovat kvalitu knihovnických služeb, oceňují také rychlost a kvalitu systémů DD, zájem uživatelů a finanční výhodnost a přehled o platbách. Nezájem je naopak způsoben mj. nedostatkem financí. Z hlediska plateb by byly upřednostněny kumulované faktury a předplacené konto. Na Slovensku ovšem zatím žádný systém DD nefunguje. Kdyby existoval, většina knihoven v dotazníku uvedla, že by jej využívala, 75% by se účastnila pasivně, 62,5% aktivně.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systémy dodávania dokumentu využívané v slovenských knižniciach (Katarína Marušiaková, Daniela Tóthová). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11601. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11601

automaticky generované reklamy