Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systém elektronických informací o EU zjišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu (Ruth Tammeorg)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Systém elektronických informací o EU zjišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu (Ruth Tammeorg)

0 comments
Autoři: 
V úvodu sekce shrnula Marie Pavlů, koordinátorka sekce, historii EU. O Evropském společenství se mluví od Pařížské smlouvy, uzavřené na 50 let 18.4. 1951 s účinností od 27.7. 1952. V současnosti má EU 15 členských států, v květnu roku 2004 se rozšíří o 10 nových členů, zatím se nejedná s Tureckem. V roce 2007 se uvažuje o přijetí Rumunska a Bulharska. Vlajka EU má 12 hvězdiček, které nemají nic společného s počtem členů Unie a proto zůstává i po přijetí nových členů nezměněna. Na adrese www.euroinfo.ee nalezneme EDS, které představila paní Tammeorg z Estonska. Na těchto stránkách zpřístupňují řadu zdrojů, dokumentů a diskuzních skupin týkajících se EU a Estonska. EDS dostává a vyřizuje dotazy týkající se vzdělávání, rozšíření, legislativy, zemědělství, firemního prostředí a různých dalších oblastí ve vztahu k EU. Počet těchto dotazů stoupá každý rok. Ruth Tammeorg ukázala příklady takových dotazů, např. dotaz, zda Estonsko bude moci zachovat své parní sauny i po jeho vstupu do EU, patří do největší skupiny dotazů - dotazů týkajících se změn a dopadů na každodenní život a podnikání po vstupu Estonska do EU. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systém elektronických informací o EU zjišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu (Ruth Tammeorg). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-11326. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11326

automaticky generované reklamy
registration login password