Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systém DiVA: současný stav a další vývoj (Uwe Klosa, Eva Müllerová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Systém DiVA: současný stav a další vývoj (Uwe Klosa, Eva Müllerová)

0 comments
Autoři: 

Uwe Klosa U. Klosa (Univerzita v Uppsale) představil projekt DiVA (Academic Archive Online), jehož počátky spadají do roku 2000. Cílem projektu bylo vyvinout technické řešení a workflow k podpoře publikování, uchovávání a rozšiřování výsledků výzkumu v podobě plných textů dokumentů a prozkoumat možnosti zajištění přístupu k dokumentům v budoucnosti. V současnosti je do projektu zapojeno celkem 16 univerzit, z toho 15 ve Švédsku a jedna v Norsku. Systém DiVA funguje od ledna roku 2003 a je založen na technologiích Java a XML. V systému je využito kódování Unicode. Kdekoliv je to možné a vhodné, jsou využita softwarová řešení s otevřeným kódem. Bylo vytvořeno konsorcium DiVA, do něhož mohou vstoupit všechny univerzity a výzkumná oddělení financovaná z veřejných zdrojů (nemusí se tedy jednat jenom o instituce ze Skandinávie). Projekt DiVA je od samého počátku realizován ve spolupráci s Národní knihovnou Švédska.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systém DiVA: současný stav a další vývoj (Uwe Klosa, Eva Müllerová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-04-02]. urn:nbn:cz:ik-12146. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12146

automaticky generované reklamy
registration login password