Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi (Jakub Petřík)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi (Jakub Petřík)

0 comments
Autoři: 

Jakub Petřík

Jakub Petřík ze společnosti Albertina icome Praha svůj příspěvek nazval "Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi". Informační kargo se týká publikační činnosti - možností zařazení publikací např. do databází. Cílem publikování je prezentovat výsledky tak, aby práce byla vyhledatelná, využitelná, citovaná. Má také příspět k prestiži - v tomto směru se jako vyhovující jeví dostupnost prostřednictvím odborných databází a profesionálních odborných portálů. Proces schvalování konkrétního titulu nelze generalizovat, existují však určité doporučené body, které mohou pomoci při rozhodování, zda se o zařazení publikace do databáze či portálu vůbec pokoušet. Plusovými body jsou poptávka po titulu, unikátnost, plné texty a citovanost.

J. Petřík oslovil společnosti ProQuest, CABI, GALE a H. W. Wilson s žádostí o upřesnění podmínek přijetí. V případě ProQuestu je preferován abstrakt (nemusí být v angličtině), ale není podmínkou. Plný text je preferován, jazyk plného textu není omezen. Minimální počet vydání za rok není stanoven, není ani stanoveno, zda je titul tištěný či elektronický (stejně jako u tří dalších oslovených vydavatelů). Tituly indexují metodou cover-to-cover. Minimální délka článku není stanovena. Exkluzivita není nárokována (titul může být zpřístupňován i jinou cestou), neplatí se ani poplatky za publikování titulu. Vydavatel naopak dostává autorské poplatky (royalty fees). Přístup do titulu pro vydavatele ProQuest neumožňuje. Počet tištěných vydání k evaluaci je dva.

Následně se J. Petřík věnoval CABI. Na rozdíl od ProQuestu neprobíhá indexování titulu metodou cover-to-cover, ale výběrově. Klade si určité nároky na exkluzivitu (titul nesmí být poskytnut dalším velkým agregátorům).

Společnost GALE požaduje přítomnost abstraktu, jazyk abstraktu není určen, je však preferována angličtina, nelze použít např. čínské znaky. Tituly zpracovávají metodou cover-to-cover. Vydavatel může nadále svůj titul zpřístupňovat i jinou cestou. Autorské poplatky jsou vypláceny. Jsou preferovány recenzované tituly, nejsou však podmínkou.

Firma H. W. Wilson požaduje anglický abstrakt, jazyk plného textu může být původní, preferována je však angličtina (vydavatel působí zejména na americkém kontinentu). Způsob zpracování titulu je cover-to-cover. Minimální stanovená délka článku je půl stránky. Přístup vydavatele do titulu je umožněn.

Obecně je nejzákladnějším pravidlem, že finální rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení titulu do portfolia vydavatele je vždy rozhodnutí individuální. Albertina icome Praha nabízí v procesu zařazení titulu (bezplatnou) pomoc - několik českých a slovenských titulů už bylo takto do databází zařazeno (např. Československá psychologie).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi (Jakub Petřík). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-13477. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13477

automaticky generované reklamy