Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Státní vědecká knihovna v Liberci se pyšní novou budovou

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Státní vědecká knihovna v Liberci se pyšní novou budovou

0 comments

Dne 9. 11. 2000 byla v Liberci slavnostně otevřena nová knihovna a židovská modlitebna.

V roce 1995 český prezident Václav Havel a tehdejší německý prezident Roman Herzog převzali záštitu nad touto stavbou nazvanou "Stavba smíření" (letos pak převzal záštitu na sebe současný německý prezident Johannes Rau). Rok nato byla vyhlášena architektonická soutěž, z níž vzešel vítězný návrh ing. arch. Radima Kousala z ateliéru SIAL – architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec. Konkurs na dodavatele pak vyhrála firma Stavební podnik Ralsko, a. s. Stráž pod Ralskem.

Dne 16. prosince 1997 byl položen základní kámen "Stavby smíření". Tento název byl zvolen proto, že stavba má symbolizovat dobré vztahy mezi Němci, Čechy a Židy (stojí na pozemku bývalé synagogy, jež byla vypálena Němci v roce 1938 během "Křišťálové noci"). A nejen to - má symbolizovat dobré vztahy mezi všemi, kteří do knihovny přijdou, bez rozdílu pohlaví, věku, původu, jazyka, světonázoru, vyznání i tělesné kondice.

Od roku 1997 uběhly tři roky přípravných prací na nové knihovně – domluvy knihovníků s architektem o vnitřních dispozicích knihovny, příprava fondů ve stávající budově pro volný výběr a automatizovaný výpůjční proces v knihovně nové (vnitřní retrokonverze, označování knih pro volný výběr, polepování čárovými kódy, atd. - spousta mravenčí práce). Nová knihovna by měla obsahovat cca 230 000 volně přístupných svazků z celkového počtu přes jeden milión (starší fond bude uložen v podzemních skladech v kompaktních regálech) na ploše 12 500 m2. Kapacita budovy je 300 čtenářských míst, 180 míst v sálech.

Na financování stavby se podíleli - česká vláda: 404 mil. Kč
- Evropská unie - program Phare CBC (vnitřní vybavení): 72 mil. Kč
- německá vláda: 10 mil. Kč
- Česko-německý fond budoucnosti: 30 mil. Kč
- švýcarský kanton St. Gallen, Česko-německé fórum žen a soukromé osoby: 660 tis. Kč
Celkové náklady na stavbu dosáhly výše 517 601 000 Kč. To vše včetně synagogy, která je součástí stavby, funguje však jako zcela samostatný objekt.

Po celé tři roky probíhaly intenzivní stavební práce, v létě roku 2000 se pak začaly vybavovat vnitřní prostory knihovny, takže k 26. říjnu mohla být budova zkolaudována.

Pro slavnostní otevření knihovny a vysvěcení synagogy bylo vybráno právě ono symbolické datum 9. listopadu 2000 – 62 let od vypálení staré liberecké synagogy německými fašisty. Na tento den jsme se pečlivě připravovali, byl vytvořen přípravný tým, který měl za úkol vše zorganizovat.

Oslavy byly dvoudenní – první den proběhlo slavnostní přestřižení pásky, následovaly zdravice pozvaných hostů, tisková konference a kulturní program ve všech prostorách knihovny. Mezi čestnými hosty byli například ministr kultury ČR Pavel Dostál, velvyslanec SRN J. E. Hagen Graf Lambsdorff, první rada delegace Evropské komise Ralf Dreyer, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, velvyslankyně státu Izrael J. E. Erella Hadar, velvyslanec švýcarské konfederace J. E. Johann Bucher, vrchní zemský rabín Karol Sidon, Jan Munk, předseda Federace židovských obcí, spisovatel Pavel Kohout a mnoho dalších. První den vyvrcholil večerním koncertem v obou sálech knihovny a baletním vystoupením.

Druhý den se uskutečnila knihovnická konference na téma "Knihovny Evropě – Evropa knihovnám (Nová role knihoven ve společnosti a zkušenosti z provozů a služeb moderních knihoven)". Konference se konala ve Velkém sále nové budovy knihovny, který je multifunkční – má sloužit jak pro účely odborných seminářů, tak ke kulturním událostem, je vybaven moderní technikou (překladové kabiny, promítací plátna, atd.). Této euroregionální konference se zúčastnilo přes sto knihovníků z Čech, Moravy, Polska i Německa.

Knihy zatím v nové budově nejsou. Celý prosinec jsme vyhradili pro stěhování fondů ze staré budovy do nové, a věříme, že v lednu roku 2001 otevřeme knihovnu pro veřejnost. Knihovna by měla sloužit nejen liberecké veřejnosti, ale i návštěvníkům odjinud jako centrum vzdělávání, kulturního vyžití, zdroj informací z regionu (ale prostřednictvím Internetu z celého světa) a nakonec i jako příjemné místo pro relaxaci a odpočinek. Protože naše knihovna v sobě kumuluje funkci vědecké a městské knihovny, mají tu své místo uživatelé všech věkových kategorií, díky fondům cizojazyčné literatury i cizinci, dále zájemci o poslech hudby (moderně vybavené hudební oddělení) a také občané handicapovaní – součástí našich půjčoven bude i slepecká knihovna. Knihovna má samozřejmě bezbariérový přístup z ulice i z podzemního parkoviště.

Po architektonické stránce je budova velice vhodně začleněna do svažitého terénu, vnitřní prostory jsou vzdušné, otevřené, transparentní, kombinace kovu a dřeva působí čistě. Knihovna má šanci stát se další dominantou města Liberce. Určitě stojí za návštěvu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KONVALINKOVÁ, Blanka. Státní vědecká knihovna v Liberci se pyšní novou budovou. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 10 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10652. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10652

automaticky generované reklamy
registration login password