Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele (Aaron Maierhofer)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele (Aaron Maierhofer)

0 comments
Autoři: 

Aaron Maierhofer

Aaron Maierhofer v úvodu ocenil krásy Prahy a poté představil zcela novou službu, kterou RefWorks vyvinulo - RefAware. Společnost při vývoji tohoho nového sofistikovaného systému vyhledávání, předávání a monitoringu informací využívá své zkušenosti z Reference Update.

RefAware pokrývá asi 8000 titulů časopisů a novin a hlavními rysy tohoto produktu jsou:

  • jednoduché a účinné vyhledávání
  • odkazy na původní zdroje v RefWorks
  • podpora zobrazení obrázků (výhodné např. pro chemii či fyziku)
  • průběžné rozšiřování databáze
  • možnost uživatelských výběrů a nastavení

A. Maierhofer poté živě prezentoval možnosti vyhledávání v systému. Pro přístup je potřeba pouze e-mail a heslo, tzn. že se k RefAware lze dostat odkudkoliv, kde je přístup k internetu. RefAware vždy prohledává ve všech 8000 titulech s 90denní retrospektivou, přičemž přístup k plným textům mají výzkumní pracovníci. Informace se automaticky importují do uživatelských účtů.

Na závěr svého příspěvku nabídl řečník posluchačům stručné shrnutí, kde upozornil na to, že se uživatelé mohou vždy spolehnout na aktuální informace či např. na emailové upozornění. Uživatelé mohou např. požádat editory o zařazení některého z českých titulů do databáze. Na přehledných grafech také prezentoval úspory pro knihovny podle jednotlivých cenových modelů.

(text konferenčního příspěvku)

(ms)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele (Aaron Maierhofer). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-12806. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12806

automaticky generované reklamy
registration login password