Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti

0 comments
Autoři: 
Název semináře: Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti
Datum konání: 22. duben 1999
Pořádá: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
(PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386, 155 21 Praha 5 – Zličín
tel. 02/5795 0234, fax 02/5795 0313)
ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou

Program semináře:

9.30 – 10.00 Prezentace
10.00 – 10.30 Zahájení (ředitel školy PhDr. Jaroslav Odstrčil)
Škola, trendy vzdělávání, Internet ( Z. Jonák, VÚP v Praze)
10.30 – 11.15 Funkce školní mediatéky v informační společnosti
Finanční , legislativní a odborné problémy vytváření školní mediatéky (P. Kmoch, řed. ZŠ v Hradci Králové)
11.15 – 11.30 Příprava učitelů na práci s informacemi (J. Doležalová)
11.30 – 12.00 Knihovna Biskupského gymnázia (L. Macků)
Cesta školní knihovny ke školní mediatéce (J. Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně)
12.00 – 12.30 Přestávka
12.30 – 13.00 Tištěné a digitální zdroje nakladatelství ComputerPress (J. Škárka)
13.00 – 14.00 Školní a veřejné knihovny – spolupráce, zkušenosti, práce s knihou – Miloš Kvapil. (řed. MěK v Prostějově), Pavel Říha (řed. ZŠ v Jihlavě), M. Blahníková (knihovnice Gymnázia M. Lercha v Brně)
14.00 – 14.30 Školní knihovna a čtenářství (B. Blažková, ZŠ Pardubice)
14.30 - Diskuse. Prohlídka školní knihovny Prezentace automatizovaných knihovnických systémů (KP-sys, Lanius) - Technické ústředí knihoven v Brně
Místo: Biskupské gymnázium, Barvičova ul. 85, Brno
Čas: 9.30 – 15.30 hodin
Doprava: Z vlakového nádraží: tramvaj č.1 (směr Pisárky), zastávka Mendlovo náměstí, přestup na autobus č. 51 (směr Barvičova ul.) – vystoupit na Barvičově (konečná). Z Komenského nám. trolejbus č. 139 (směr Barvičova ul.), vystoupit na konečné
Účastnický poplatek: 200,- Kč (úhrada při prezenci)


Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 20. dubna 1999 na adresu/email pořadatele
---------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na seminář
Jméno a příjmení účastníka ……………………………………………………………………..

Název a jméno školy (organizace) ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
Tel.  ………………………..                      fax ………...………………...……

………………………………		         .…………………………..
Podpis oprávněného zástupce                       datum a razítko organizace
                        


JONÁK, Zdeněk. Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti Ikaros [online]. 1999, č. 4 [cit. 1999-04-01].
Dostupný z: <URL: http://www.ikaros.cz/node/337>.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10324. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10324

automaticky generované reklamy