Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Informace z oblasti průmyslově právní ochrany v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Seminář Informace z oblasti průmyslově právní ochrany v Brně

0 comments

Ve středu 28. listopadu 2001 se konal v Moravské zemské knihovně v Brně seminář zaměřený na oblast průmyslově právní ochrany. O jeho uskutečnění jsem uvažovala již delší dobu, ale hlodaly ve mně pochyby, zda veřejnost projeví o seminář zájem, neboť se jedná o dosti specializovanou problematiku. Po obdržení nabídky Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) na užší spolupráci s naší knihovnou jsme se rozhodli podstoupit toto riziko. Moje obavy se naštěstí nenaplnily, přes nepřízeň počasí se nás sešlo celkem 62. Zájem o tuto akci projevili kromě patentových zástupců a knihovníků také pedagogové a studenti brněnských vysokých škol a pracovníci různých firem a výzkumných ústavů.

S úvodní přednáškou vystoupil Ing. Miroslav Paclík, ředitel odboru patentových informací ÚPV, který objasnil základní pojmy ze sféry průmyslově právní ochrany. Seznámil nás také s procesem přihlašování patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů, zajímavé byly cenové informace.

Poté následoval výklad Mgr. Hany Bahulové, která odpovídá v Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze za sbírky patentů. Fond ÚPV tvoří 30 milionů patentů z 26 zemí a věstníky z 50 států. H. Bahulová charakterizovala informační zdroje dostupné v Úřadu a popsala klasifikační systémy používané v oblasti průmyslově právní ochrany. Seznámila nás také s informačními službami ÚPV. Na semináři jsme měli možnost vidět báze, které ÚPV zdarma zpřístupňuje na svých webovských stránkách:

Příjemně nás překvapila zpráva, že báze českých národních ochranných známek na webu ÚPV je aktualizována zhruba každých 10 minut, obrázky jsou doplňovány do tří dnů. Všichni účastníci jistě rovněž přivítali informaci, že ÚPV plánuje k 1. červenci. 2002, kdy se stává plnoprávným členem Evropské patentové organizace, zpřístupnit na svém webu titulní listy všech českých patentů od č. 1, postupně budou doplňovány plné texty. Báze "Ochranné známky ČR" na CD-ROM přejde ze software WiniFret na systém Tornádo.

PhDr. Hana Božková, webmaster Úřadu průmyslového vlastnictví, předvedla vyhledávání v systému Espacenet, který obsahuje bibliografické záznamy a plné texty patentů a patentových přihlášek z různých zemí světa. Rovněž jsme měli možnost shlédnout ukázku rešerše z báze patentů USA na webu Amerického patentového úřadu (US Patent & Trademark Office). Rozhodně nás nepotěšila zpráva, že proslulý "IBM server" omezil bezplatně poskytované služby. H. Božková se věnovala především webu ÚPV, na němž můžeme zdarma najít řadu cenných informací. Společně s H. Bahulovou pak zodpovídala dotazy, které se týkaly bezplatných informačních zdrojů. Mimo jiné jsme se dověděli, že pro vyhledávání v bázích Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky už není nutná registrace.

Pak jsem informovala přítomné o studovně firemních a obchodních informací Moravské zemské knihovny (MZK), ve které pracuji. Tato studovna se nachází v sedmém poschodí nové budovy MZK. Je zaměřena na literaturu a informace z oblasti průmyslového vlastnictví, standardizace a obchodu. Čtenáři zde najdou české a německé normy, patentové spisy a firemní literaturu. Fond v papírové podobě doplňuje několik databází. Tento projekt byl realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů výzkumu a vývoje (projekt LI00047). Díky grantu jsme mohli stávající informační zdroje obohatit o několik časopisů a databází, z nichž nejvýznamnější je CEN Catalogue of European Standards (seznam evropských norem EN), Standards Infobase (bibliografická báze různých norem), ROMARIN (mezinárodní ochranné známky) a Business & Management Practices.

Doufáme, že si posluchači odnesli ze semináře nové poznatky a že se nejednalo o poslední akci tohoto druhu konanou v MZK. Někteří z účastníků vyjádřili přání zorganizovat v naší knihovně školení ohledně vyhledávání v bázi "Ochranné známky ČR" v systému WiniFret, o čemž budeme rozhodně uvažovat.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACHÁTOVÁ, Martina. Seminář Informace z oblasti průmyslově právní ochrany v Brně. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-10847. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10847

automaticky generované reklamy