Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování (Marek Prokop)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování (Marek Prokop)

0 comments
Autoři: 

Marek Prokop (PROKOP software s.r.o.) upozornil na rozdílné cíle informační architektury a optimalizace pro vyhledavače. Zatímco optimalizace pro vyhledavače usnadňuje nalezení informace vně webu a řeší použitelnost stránek při vstupu z vyhledavačů, informační architektura usnadňuje nalezení informaci uvnitř webu a řeší použitelnost navigace a srozumitelnost obsahu. Čím jednoznačnější, srozumitelnější a technicky lépe propracovaná je informační architektura stránky, tím lépe bude stránka indexována vyhledavači. Ty podle přednášejícího fungují jako „výkladní skříň webu“. Stránky by měly mluvit jazykem uživatelů. Zůstává však problém synonym, který je v informační architektuře řešen řízenými slovníky (na základě průzkumu a testování uživatelů). Optimalizace pro vyhledavače vychází při analýze klíčových slov z frekvenční analýzy dotazů. Styčným bodem informační architektury a optimalizace pro vyhledavače jsou metadata, přičemž logicky nejdůležitějším prvkem je title. Informační architektura a optimalizace pro vyhledavače mají tedy nejenom podobné cíle, ale používají i podobné metody.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování (Marek Prokop). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-11607. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11607

automaticky generované reklamy
registration login password