Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web

0 comments

Dne 9. dubna se v Městské knihovně v Praze uskutečnila prezentace dvou online služeb ProQuest 5000 a PCI Web, jejímž cílem byla seznámení odborné veřejnosti s novinkami a dále možnost výměny zkušeností z jejich dosavadního využívání u nás. Akci ProQuest Update 2001, která proběhla druhý den také v Brně, uspořádaly ve spolupráci Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, MKP a Albertina icome Praha.

Vlastní akci zahájila slavnostně ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy M. Paráková, která je hlavní řešitelka projektu LI002043 "Zabezpečení vědy a výzkumu v humanitních oborech základními informačními zdroji". Národní licence na ProQuest 5000 a PCI Web byla zakoupena z dotace přidělené na jeho řešení z grantového programu MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj".

Poté již převzala R. Larkin, zástupkyně producenta obou služeb, společnosti Bell + Howell Info & Learning, pro střední a východní Evropu. Ta v úvodu své prezentace představila nové nástroje v databázích ProQuest 5000 - IntelliDocs, MARC Records, CrossLinks a novou verzi vyhledávacího prostředí ProQuest 4.1. Bližší informace o těchto službách naleznete na oficiálních stránkách národní licence. Na léto 2001 byla rovněž přislíbena nová podoba vyhledávacího rozhraní ProQuest 5.0, které by měla přinést nové prvky a usnadnit tak práci s databázemi.

Vedle novinek týkajících se ProQuestu se R. Larkin věnovala v krátkosti ještě několika databázím z produkce společnosti B+H Information & Learning. Účastníci akce tak měli možnost seznámit se jak s databázemi ekonomickými ABI/INFORM, tak i historickými ProQuest Historical Newspaper a The Gerritsen Collection. Dále byly předvedeny novinky z databází PCI a KnowEurope. Pro řadu návštěvníků byla jistě zajímavá také prezentace databází Literature Online a History Online. Na závěr R. Larkin prezentovala některé z výše uvedených databází on-line.

Následně vystoupil V. Karen, obchodní ředitel společnosti Albertina icome Praha, který účastníky akce seznámil se statistickými údaji národní licence ProQuest 5000 a PCI Web. Potěšujícím faktem je, že počet institucí přihlášených v národní licenci ProQuest/PCI stále narůstá (k datu uzávěrky jich je více než dve stě). Zajímavé výsledky přineslo srovnání percentuální zastoupení podle jednotlivých typů institucí s konečným využitím obou databází (blíže viz vyhodnocení některých kvantitativních ukazatelů zpracované V. Karenem a M. Svobodou - pozn. redakce). Součástí prezentace AiP bylo vyhlášení výsledků nedávno proběhlé ankety, které se prostřednictvím webových stránek AiP zúčastnilo 87 respondentů.

Zajímavou součástí akce byla vystoupení paní L. Simandlové z Vysoké školy ekonomické v Praze a L. Hrdé z hudebního oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové, které se s ostatními podělily o své postřehy a poznatky získané využíváním obou databází. Především příspěvek L. Hrdé v dané chvíli zapůsobilo patrně na každého z přítomných. S naprostou bravurou a velkým nadhledem během svého vystoupení zhodnotila nejen využití databází ProQuest a PCI, ale také všeobecně, a podle mého mínění poměrně přesně, odhadla způsob jakým k těmto zdrojům přistupují čtenáři. Jak se říká, méně je někdy více, a tak i informace uváděné v informačních materiálech by měly být voleny tak, aby potenciálního uživatele "nepolekaly", ale spíše jej srozumitelnou formou seznámily s možnostmi, které databáze přinášejí. Jako inspiraci pro ostatní knihovny dále uvedla příklad využití PCI Web v rámci hudebního oddělení královehradecké knihovny. Díky této bibliografické bázi dat se knihovně podařilo zmapovat staré ročníky deseti zahraničních časopisů, které knihovna před lety odebírala a které byly již zdánlivě "odepsány" k zapomnění v depozitáři. Každý zájemce dostane k dispozici jejich seznam, který je k dispozici také u veřejně přístupných terminálů. Díky PCI Web jsou nyní tyto časopisy prohledavatelné a mezi návštěvníky knihovny se těší velké oblibě.

Závěrečná debata nás utvrdila v tom, že akce jako ProQuest Update jsou užitečné jak pro uživatele, tak i organizátory a koordinátora projektu, a proto se budou opakovat.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODA, Michael. Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 5 [cit. 2022-01-19]. urn:nbn:cz:ik-10735. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10735

automaticky generované reklamy