Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Průzkum TNS Factum: S počítačem neumí pracovat 44 procent lidí

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Průzkum TNS Factum: S počítačem neumí pracovat 44 procent lidí

0 comments

Velké mezery v dovednostech v oblasti počítačové gramotnosti odhalil průzkum, který nedávno provedla agentura TNS Factum na zakázku firmy Centrum Internetu, která s podporou ministerstva informatiky a Intelu organizuje Národní program počítačové gramotnosti. Napsat pomocí textového editoru jednoduše strukturovanou obchodní nabídku či životopis (jako typické příklady úkonů na trhu práce) a odeslat jej jako přílohu e-mailu by zvládlo 27 procent ekonomicky aktivní populace (lidé starší patnácti let s vyloučením důchodců, studentů a učňů).

Z výsledků průzkumu, který je u nás unikátní, dále např. vyplynulo, že 44 procent lidí starších 15 let s počítačem neumí pracovat vůbec: u lidí nad 60 let je to celých 80 procent a trochu překvapivě 19 procent osob do 29 let. S e-mailem neumí zacházet 48 % ekonomicky aktivní populace a 56 % všech lidí starších 15 let; připojit přílohu k e-mailu umí 31 %, resp. 26 %. Počítačová gramotnost samozřejmě roste s dosaženou úrovní vzdělání. Přesto by v testu uspělo jen 55 % vysokoškoláků (ve srovnání s 29 % lidí se středoškolským vzděláním s maturitou, 18 % se střední školou bez maturity, osm procent vyučených a pět procent lidí se základním vzděláním).

Podle zkušeností Centra Internetu značná část účastníků kurzů NPPG má v domácnosti vlastní počítač, ale buď ho nepoužívá vůbec, nebo jen velmi omezeně. Cílem NPPG je tedy také odbourávat psychologickou bariéru vůči informačním technologiím.

Národní program počítačové gramotnosti byl oficiálně zahájen 4. února 2003. Od té doby absolvovalo některý z devíti dvouhodinových kurzů, které nabízí více než stovka tzv. regionálních center, jež byla zřízena především při základních a středních školách, asi 34 tisíc lidí. Předpoklad, že v NPPG budou hrát významnou roli knihovny, se nepotvrdil. Dosud se jich zapojilo pouze osm (v osmi krajích). Ostatní to často odmítly s poukazem na to, že této činnosti se již běžně věnují. Ministerstvo informatiky vypsalo v prosinci 2003 obchodní soutěž na garanta kurzů, které bude MI dotovat celkovou částkou 12 miliónů korun, s uzávěrkou 5. února. Výsledek není zatím znám.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Průzkum TNS Factum: S počítačem neumí pracovat 44 procent lidí. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-11502. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11502

automaticky generované reklamy