Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině

0 comments
Autoři: 

V současné době je pro konkurenceschopnost drobných podnikatelů a malých firem na globálním trhu nesmírně důležitá dostatečná digitální gramotnost ve vztahu k jejich podnikatelské činnosti. Mnozí podnikatelé si to již uvědomují, ale často nevědí kde a jakým způsobem získat požadované informace o zapojení moderních ICT prostředků do své podnikatelské činnosti za účelem jejího rozvoje. Z tohoto důvodu vznikl projekt MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině), který je pokračováním předchozího projektu MAFIDIS.

Loga ESF, Evropské unie, MŠMT a OP vzdělání pro konkurenceschopnost

Loga ESF, Evropské unie, MŠMT a OP vzdělání pro konkurenceschopnost

Původní projekt

Hlavním cílem původního projektu MAFIDIS bylo vytvoření metodiky modulárního vzdělávacího programu, který byl dále opakovaně použit dalšími vzdělávacími organizacemi v kraji, hospodářskou komorou, podnikatelskými inkubátory, vysokými školami a dalšími subjekty. Zároveň proběhlo vzdělávání konkrétních cílových osob v rámci pilotních kurzů. „Jednalo se o pilotní běhy“, uvedla manažerka projektu Dagmar Vránová z agentury EPMA. „Účastníci kurzu  prověřovali, zda vzdělávací moduly, které projektový tým vytvořil, jsou pro malé podnikatele v podmínkách kraje Vysočina vhodné. Neznamená to ale, že by se účastníci kurzu nic nenaučili. Naopak – dostalo se jim veškeré pedagogické péče, ovšem lektoři intenzivně získávali zpětnou vazbu. Tito první účastníci se tak nepřímo zapojili do podoby osnov školení pro budoucí běhy.

MAFIDIS+

Smyslem nového projektu MAFIDIS+, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je aktualizace a přepracování vzdělávacích modulů, které byly vytvořeny v původním projektu, a jejich následné převedení do inovativního e-learningového nástroje, který umožní drobným podnikatelům (nejen) na Vysočině absolvovat vzdělávací kurz a lépe se tak orientovat v efektivním využití ICT za účelem rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti.

E-learningový nástroj založený na přepracovaném vzdělávacím programu bude mít tyto části (moduly):

1. modul: Elektronický obchod a internetový marketing (např. jak pomocí internetu nakupovat a prodávat – B2B; význam marketingové efektivity webových stránek; elektronická tržiště; elektronické aukce; OS a free online řešení pro tvorbu elektronického obchodu; jak využít internet pro získávání a udržení zákazníků; nové formy internetové reklamy aj.)

2. modul: Efektivní vyhledávání a využívání informací pro podnikatele (důležitost umění efektivního vyhledávání informací; zpracování informací za účelem zvýšení konkurenceschopnosti; schopnost používat užitečné online nástroje; online databáze - především veřejné, dále privátní a neziskové - jejich využití a vytěžování aj.)

3. modul: Online komunikace podniku s úřady (elektronická podání, registrace a změna živností, daně, odvody, příspěvky, CzechPoint, Datové schránky aj.)

Průřezový modul: Jak pomocí ICT rozvíjet své podnikání (Legislativní prostředí v ČR a EU, vliv na organizaci práce a procesy v podniku, vytváření partnerských sítí, Digital Business Ecosystem, maximalizace efektivnosti investic při pořizování výpočetní a komunikační techniky, možnosti OS a free platforem aj.)

Předpokládaný průběh projektu

Projekt MAFIDIS+ začal 1. června 2010 a potrvá 20 měsíců. V počáteční fázi projektu dojde k hloubkovému průzkumu podnikatelského prostředí kraje Vysočina, na základě kterého bude připraven ideový záměr přepracovaného vzdělávacího programu. Ten projde pečlivým hodnocením externích expertů na další vzdělávání. Poté dojde k vytvoření jednotlivých modulů a na konci celého období by měl být hotový e-learningový nástroj včetně pilotního proškolení cca 80 OSVČ nebo drobných podnikatelů ze všech okresů kraje Vysočina. Tento nástroj bude k dispozici všem zájemcům, především pak z řad podnikatelů, ale i vzdělávacích institucí apod.

O výsledcích projektu budeme čtenáře Ikara informovat.

Představení projektu MAFIDIS+ na úvodním  semináři v Třebíči

Představení projektu MAFIDIS+ na úvodním semináři v Třebíči

Použité zdroje:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 8 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-13522. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13522

automaticky generované reklamy