Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proč bychom se neučili

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Proč bychom se neučili

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

hned zkraje září se otevřely brány základních a středních škol, o něco později se do pomyslných škamen vrátí vysokoškoláci. Učit se však nepřestává nikdo z nás – ne nadarmo se říká, že žijeme v učící se společnosti, což je podle Zdeňka Palána společnost, kde „je zajištěn všeobecný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, kde jsou občané ke vzdělávání všestranně motivováni, povzbuzováni a podporováni všemi veřejnými institucemi a pokrok ve studiu je společností certifikován a uznáván jako základní hodnota“. K tomuto ideálu jistě máme ještě hodně daleko, ale je potěšitelné, že se do procesu všeobecného učení zapojují ve zvyšující se míře knihovny a další informační organizace, ať už mají přímou vazbu na vzdělávací instituce různých stupňů, či nikoliv.

Jak se z tohoto pohledu, tedy z pohlednu celoživotního učení, jeví obsah aktuálního čísla Ikara? V článku Václava Jansy se dozvíte, proč je pro knihovny důležité naučit se spravovat uživatelské identity. Klára Rösslerová ve svém textu zase dokazuje, jak je jednoduché naučit se srovnávat obsah bibliografických a plnotextových databází, pokud je k tomu použit software ADAT. Podobně i Michal Marc ukazuje, jak se lze pomocí specializovaných nástrojů naučit analyzovat nejrůznější data a předstihnout tak svou konkurenci i v časech celosvětové ekonomické krize. Rozhovor Jana Rylicha s Jaroslavem Winterem je vynikajícím příkladem toho, že člověk nemusí na učení rezignovat v žádném věku – a že dokonce jeho hendikepy mohou být výraznou motivací pro poznávání nového. Rudolf Vlasák se noří do historie, ale klade si zcela aktuální otázku – totiž: jsme dostatečně poučeni pro to, abychom konečně nalezli adekvátní označení našeho oboru? Jedním z několika podnětů, které si přivezla z výroční konference Americké knihovní asociace Hana Landová, se týkal i speciálních kurzů pro studenty prvních ročníků vysokých škol; schopnost studentů naučit se vyhledávat, hodnotit a využívat informace je pro jejich studium i další profesní dráhu klíčová, což si dlouho uvědomují i české vysokoškolské knihovny a také v tomto směru podnikají řadu aktivit. V tomto kontextu stojí za pozornost informace o vzniku Akademického centra rozvoje soft skills v Brně, které začíná fungovat jako podpora rozvoje osobnostních dovedností budoucích informačních pracovníků. Eva Měřínská svou zprávou o digitalizaci pragensií v Městské knihovně v Praze dokládá, že knihovny se mohou mnoho naučit od svých (mladých) uživatelů. I pro knihovny mohou posloužit výsledky projektu InteGrant, který je realizován v rámci evropského programu Grundtvig Partnership zaměřeného na vzdělávání dospělých a jehož smyslem je podpora dospělých cizinců. Učí se i neziskové organizace, v glose Kateřiny Pojerové to, jak připravit úspěšnou internetovou prezentaci. Poučení jistě přinesla i mluvící zvířata, Alexandrijská knihovna a seminář zaměřený na oborové portály. Rovněž účastníci letní soutěže časopisu Ikaros si v podobě virtuálního poznávání cizích krajin přišli na své a nyní již netrpělivě čekají na vyhlášení výsledků.

Ať už učíte sebe nebo druhé, doufáme, že budeme svým skromným dílem nápomocni. Přejeme poučné čtení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Proč bychom se neučili. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-13240. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13240

automaticky generované reklamy
registration login password