Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prečo o nás nevedia?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Prečo o nás nevedia?

0 comments
Podnázev: 
Knižničný marketing bez peňazí

V rámci prioritného projektu SNK Sme tu pre vás, viete o nás, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, sa dňa 30. novembra 2010 v SNK uskutočnila konferencia pod názvom Prečo o nás nevedia? Podtitul Knižničný marketing bez peňazí presne vystihoval zámery prípravného tímu konferencie. Konferencia bola súčasťou celoslovenskej kampane na podporu knižníc a čítania Do knižnice a jej cieľom bolo oboznámiť knihovníkov s najnovšími marketingovými formami a spôsobmi propagácie. Jedinou podmienkou bolo, aby tieto marketingové trendy a postupy boli využiteľné s minimom finančných prostriedkov, ba dokonca bez nich a dali sa tak použiť i v súčasných podmienkach slovenských knižníc.

Konferenciu sme obsahovo zamerali na najnovšie marketingové trendy, prístupné i knihovníkom. Pojmy ako guerilla marketing či virálny marketing mnohým knihovníkom nič nehovoria. Naším cieľom bolo motivovať knižnice k tomu aby sa chceli propagovať aj takýmito modernými spôsobmi, ktoré sú mnohokrát prístupnejšie než tradičné propagačné postupy.

Pozvali sme niekoľko vynikajúcich odborníkov z knihovníckej i neknihovníckej sféry. 

Mgr. Veronika Pizano, výkonná manažérka Asociácie internetových médií predostrela tému internetovej propagácie a propagácie knižníc v sociálnych sieťach ako je Facebook či Twitter. V príspevku s názvom Nástroje on-line marketingu so zameraním na sociálne médiá veľmi zaujímavo vysvetlila metódy internetovej reklamy, najmä tej, ktorá si nevyžaduje finančné investície - emaily, katalógy, bannery a v neposlednom rade aj sociálne médiá. Zdôraznila dôležitosť SEO optimalizácie stránok knižníc.

V príspevku s názvom Sú knižnice pre médiá vôbec atraktívne? sa Mgr. Lucia Jelčová, PR manažérka známej neziskovej organizácie Dobrý anjel, odovzdala knihovníkom svoje skúsenosti z oblasti public relations a veľmi zaujímavo poradila, ako uchopiť PR knižníc tak, aby sa médiá na aktivity knižníc tešili. Teda aj knižnice môžu byť napriek svojim necelebritným a serióznym témam pre médiá zaujímavé.

Z iného uhla sa na PR pozrela Mgr. Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, vo svojom príspevku Prečo a ako komunikovať s médiami. Rady ako reagovať na pozitívne aj negatívne ohlasy. Tu sa už zaoberala konkrétnymi skúsenosťami s novinárskou obcou a poskytla knihovníkom užitočné rady ako reagovať na negatívne a pozitívne ohlasy, akých chýb sa vyvarovať a ako spolupracovať so svojim zriaďovateľom v tejto oblasti.

Veľmi zaujímavý príspevok mal Michal Pastier, kreatívny riaditeľ spoločnosti Zaraguza digital a držiteľ prestížnych ocenení v oblasti reklamy. V rámci príspevku Techniky na šírenie nadšenia poskytol knihovníkom rady, ako netradične a tvorivo spropagovať činnosť knižníc a predstavil inovatívne marketingové postupy ako je virálny (vírusový) marketing ale aj guerilla marketing

Mgr. Lenka Hanzlíková vedúca oddelenia marketingu Městskej knihovny v Prahe, ukázala že marketing knižníc a s minimom finančných prostriedkov je naozaj možný, a vo svojom príspevku Jak to udělat, aby knihovna byla vidět a slyšet uviedla príklady z praxe.

Spoza našich severných hraníc pricestovala Mgr. Lucia Ruchala, vedúca oddelenia PR a marketingu Beskydskej knižnice Bielsko – Bialej, a vo svojom príspevku Marketing bez peňazí - Vytváranie trhu Beskydskej knižnice v Bielsku Bialej predstavila praktické skúsenosti s rôznymi marketingovými metódami v poľských knižniciach.

Konferenciu uzatvárala Mgr. Andrea Dohovičová so svojím príspevkom Marketing na kolene. - Čo všetko sa dá nájsť a využiť z internetu. Vo svojom príspevku ukázala, ako sa pohybovať v internetovom prostredí, oboznámila knihovníkov s druhmi softvérových licencií, najmä tých „voľných“, a predstavila voľne stiahnuteľný softvér na tvorbu grafiky či textov. Osobitne sa venovala „fenoménu“ Google a predviedla jeho online funkcie a služby, užitočné pre propagáciu knižníc.

Všetky prednášky sú uverejnené v zborníku z konferencie Prečo o nás nevedia? Knižničný marketing bez peňazí, ktorý je k dispozícii v Slovenskej národnej knižnici a v elektronickej forme je na stránkach kampane www.dokniznice.sk.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOHOVIČOVÁ, Andrea. Prečo o nás nevedia?. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 2 [cit. 2023-01-28]. urn:nbn:cz:ik-13594. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13594

automaticky generované reklamy
registration login password