Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Polské souborné katalogy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Polské souborné katalogy

0 comments
Autoři: 

Polsko je rozlohou i počtem obyvatel téměř čtyřnásobně větší než Česká republika.

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) je polský národní souborný katalog. Do SK přispívá 46 odborných knihoven. SK obsahuje více než 250 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a speciálních dokumentů. Měsíční přírůstek je cca 10 000 bibliografických záznamů. Vstup do souborného katalogu je volný.

Souborný katalog polských časopisů (Centralny Katalog Czasopism Polskich) obsahuje cca 33 000 bibliografických záznamů časopisů. Roční přírůstek je přibližně 100 záznamů a přispívá do něj více než 600 polských knihoven. Vstup do katalogu je na adrese:

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=7.

Souborný katalog zahraničních monografií v polských knihovnách (Centralny Katalog Książek Zagranicznych) obsahuje více než 130 000 bibliografických záznamů zahraničních monografií od roku 1987 do současnosti. Do SK přispívá na 800 polských knihoven všech typů. Vstup do katalogu se nachází na adrese http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?Bm=5.

Předchůdcem tohoto katalogu je SK zahraničních monografií od roku 1975 do roku 1987, který je dostupný na adrese http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?Bm=10 a obsahuje více než 373 000 bibliografických záznamů.

Souborný katalog zahraničních časopisů v polských knihovnách (Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych) obsahuje cca 50 000 bibliografických záznamů zahraničních časopisů. Vstup do SK je na adrese http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=6.

Lékařské knihovny budují SK časopisů CKCZ (Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych), který obsahuje cca 4500 bibliografických záznamů z 56 knihoven. Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog FIDES obsahuje bibliografické záznamy z knihoven stejnojmenné federace církevních knihoven. Do SK přispívá 26 knihoven a obsahuje cca 450 000 bibliografických záznamů. Databáze je aktualizovaná 3x ročně. Vstup katalogu je na adrese http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1.

Federace FIDES provozuje další zajímavý SK FIDES-MAGISTER, který obsahuje záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací, které dodávají knihovny federace. SK obsahuje na 30 000 bibliografických záznamů a je dostupný na adrese http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=3.

SYMPO je souborný katalog materiálů z konferencí. Obsahuje cca 35 000 bibliografických záznamů ze 108 knihoven s retrospektivou od roku 1980. Vstup do SK se nachází na adrese http://gate.bg.pw.edu.pl/ALEPH/-/start/sym01.

KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) je virtuální souborný katalog, která nabízí paralelní prohledávání až 60 polských knihovních katalogů. SK je provozován Univerzitou Mikuláše Kopernika. Vyhledávač nabízí kromě prohledávání všech knihoven rozdělení do skupin podle oborového zaměření.

Mezi polské institucionální SK patří např. katalog pedagogických knihoven mazovské oblasti (Biblioteki Pedagogiczne woj. Mazowieckiego). Jde o paralelní vyhledávač až ze šesti katalogů knihoven. Katalog je dostupný na adrese http://212.244.131.12/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo_multiop.p.Tabulka: SK Polsko

Legenda:
nár. - národní
reg. - regionální
ob. - oborový
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
sd - speciální typy dokumentů
v – všechny typy dokumentů
vš – vysokoškolské kvalifikační práce
kon. – konferenční materiály
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Polskonár.RNarodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (OPAC)NUKATm, s, sd46?250102004
Polskonár.RCentralny Katalog Czasopism Polskich (OPAC)xs600?330,012002
Polskonár.RCentralny Katalog Książek Zagranicznych (OPAC)xm8001975-1987373?2002
Polskonár.RCentralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987 (OPAC)xm8001987->130x2002
Polskonár.RCentralny Katalog Czasopism Zagranicznych (OPAC)xs800?50?2002
Polskoob.RCentralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych (OPAC)CKCZs56?4,5?2003
Polskoob.RCentralny Katalog Książek Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (OPAC)FIDESm26?450x2004
Polskoob.RFIDES-MAGISTER (OPAC)x26?30x2004
Polskoob.RSYMPO (OPAC)xkon.1041980->35x2004
Polskonár.vKatalog Rozproszony Bibliotek Polskich (OPAC)KaRov60?xx2004
Polskoob., reg.vBiblioteki Pedagogiczne woj. Mazowieckiego (OPAC)xv6xxx2003?
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Polské souborné katalogy. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11641. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11641

automaticky generované reklamy