Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pirátské noviny vs. autorský zákon

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Pirátské noviny vs. autorský zákon

0 comments
Autoři: 

Jako by nestačily problémy spojené s legislativními hrozbami SOPA, PIPA či ACTA, v posledních dnech se rozhořela ještě mediální kauza týkající se porušování autorského zákona ze strany Pirátských novin. A ačkoliv se nejedná o hrdelní zločin či drama světového významu, zástupcům České pirátské strany se podařilo vlastním přičiněním nejen vážně poškodit svou vlastní důvěryhodnost a reputaci, ale přinejmenším teoreticky poškodit i všechny příznivce volného, svobodného a otevřeného Internetu.

Článek na Lupě a reakce "pirátů"

Celá kauza odstartovala v pátek 3. února, kdy na serveru Lupa.cz vyšel článek Pirátské noviny porušují autorský zákon. Autoři Petr Krčmář a Martin Malý v něm upozorňují na několik konkrétních případů, kdy se v Pirátských novinách objevil celý článek z jiného serveru či tištěného periodika. Nejen knihovníci tedy asi tuší, že přetištění celého článků skutečně nelze brát jako citaci a ani stručné uvedení zdroje nestačí. Pokud Pirátské noviny neměly výslovný souhlas autorů či vydavatelů, jednalo se o porušení autorského zákona.

Screenshot Pirátských novin s přetištěným článkem z Lidových novin

Screenshot Pirátských novin s přetištěným článkem z Lidových novin (zdroj: Lupa)

Lupa píše: "Internetový deník Pirátské noviny, který je de facto stranickými novinami České pirátské strany (ČPS), porušuje autorský zákon tím, že bez svolení přebírá články a fotografie jiných autorů. V naplňování „volebního programu“ mateřské partaje je o několik kroků napřed: zákon, který Pirátská strana teprve slibuje revidovat, Pirátské noviny už ignorují."

Server také cituje některé výroky zástupců České pirátské strany, kteří jsou zároveň členy redakční rady novin. Druhý místopředseda ČPS Mikuláš Ferjenčík pro Lupu uvedl: "Snažíme se produkovat co nejvíc vlastních článků, a čas od času obsah zpestříme tím, co se píše v mainstreamu. Máte pravdu, že dikci autorského zákona to nenaplňuje, na druhou stranu za celé dva a půl roku fungování se na nás neobrátil žádný autor ani vydavatel s prosbou o stažení textů či náhradu škody. Já osobně jsem tuším přetiskl jediný článek a ten by dost možná spadal do zpravodajské licence, nicméně přiznám se, že o přetiskování článků vím a nevadí mi."

Čtvrtý místopředseda strany Martin Brož svoji odpověď pojal rovnou jako kritiku platné legislativy a hru se slovy: "Autorský zákon vás chrání nechrání, stejně jako zahalen v rybářské síti jste oblečený, neoblečený. Není autorský zákon který mi předkládáte jako argument pro nešíření informací vlastně o kopírování? Je to tedy kopírovací zákon. Autory nechrání. Vynucuje nekopírování. Na Internetu takové zákony neplatí, ne že by je někdo neprosadil, ale protože neúčinkují ze samotné podstaty jak Internetu, tak potřeby lidí komunikovat, kopírovat, sdílet, šířit, vysílat a přijímat."

Reakce vysokých představitelů České pirátské strany jsou poměrně překvapivé, protože se k porušování zákonů v podstatě sami hlásí a nezdá se jim na tom nic špatného. Kopírování článků nebo obecně jakéhokoliv obsahu na Internetu samozřejmě není nic nového, a pokud se takový obsah objeví někde na blogu nebo na Facebooku, asi by nad tím každý mávl rukou. U Pirátských novin je ale situace odlišná, protože se jedná o server přímo propojený s Českou pirátskou stranou. A přijde mi krajně nevhodné, aby jakákoliv politická strana vědomě tolerovala či podporovala porušování platných zákonů (ať už mají na konkrétní zákony jakýkoliv názor).

Nekonečné diskuse a názorové barikády

U zmiňovaného článku na Lupě se v podstatě okamžitě rozpoutala vášnivá diskuse mezi příznivci "pirátů" a jejich odpůrci. Obsah článku jakoby ustoupil do pozadí a začalo se velmi intenzivně spekulovat, generalizovat a nechyběly ani osobní útoky. Řada uživatelů viděla v článku téměř konspiraci a v diskusi se objevovaly emotivní reakce typu "Měl jsem rád Lupu, ale teď už vím za koho kope :-(", "Tímto pro mě Lupa skončila..", "Naprosto nehorázný článek plný nesmyslů a lidské hlouposti a omezenosti.." či "Pánové, tak to jste se opravdu předvedli. Ještě jste tam zapomněli napsat, kolik jste za ten štvavý článek dostali zaplaceno."

Z druhé strany pomyslné barikády přicházela naopak podpora a snaha vnímat text objektivně: "Možná to není strhující drama galaktických rozměrů jako jiné současné kauzy, ale zaujalo mě to a nutí mě to zvažovat, nakolik mohu ČPS považovat za možnou alternativu při volbách", "ČPS je politická strana a úkolem novinářů (hlídacích psů demokracie) je m.j. také monitorovat přešlapy politických stran a upozorňovat na ně veřejnost. Pokud by si tu někdo kopnul třeba do ODS tak tu budou lidi hýkat nadšením" či "Zdá se, že na webech zaměřených na IT se Piráti u mnoha lidí těší téměř nekritické úctě a podpoře. Osobně nemám vyhraněný názor, ale je fajn, že někdo dokáže poukázat i na ty stinné stránky".

Diskuse na Lupě Diskuse na Lupě Diskuse na Lupě

Ukázka některých komentářů z rozsáhlé diskuse na Lupě

Emotivní výměna názorů byla mimořádně intenzivní a jen během dne se v diskusi na Lupě objevilo několik set příspěvků. V sobotu o tomto neobvyklém "diskusním fenoménu" informoval i článek na webu Česká pozice: "To nejlepší se začalo odehrávat až po publikování textu, a to v diskusi. Během prvních 24 hodin se v ní nashromáždilo pět stovek příspěvků, často poměrně obsáhlých, které lze vřele doporučit každému, kdo autorskoprávní problematiku z libovolného důvodu sleduje. Čtenáři, včetně řady respektovaných osobností českého internetu i pirátského hnutí, v ní nahlížejí téma z nesčetných stran, vyznačují mantinely, v nichž se veřejná diskuse vede, užívají a vzápětí rozcupují neotřelé metafory a výsledkem je plastický, svého druhu analytický obraz, včetně řady pozoruhodných odkazů. Najděte si hodinu času, bude stát za to."

Výmluvy a protiútoky v pirátském stylu

Kromě zmiňované diskuse na Lupě se výměna názorů obou stran brzy přetavila i do podoby samostatných článků. Hned v pátek v podvečer vyšel na Pirátských novinách článek Pirátské noviny "odhaleny". Člen redakční rady PN Emil Havran na začátku přiznává, že "v případech, na které Lupa.cz upozornila, autorský zákon porušujeme", ale jedním dechem dodává, že se jedná jen o cca třicet článků z tisícovky. Pan Havran také uvádí "oslovovat autory, kteří publikovali v nějakém médiu uplatňujícím princip kopírovacího monopolu, nám přišlo sporné."

Kdo tedy čekal ze strany Pirátských novin omluvu, musel být zklamaný. Z článku opět vyplynulo, že k přebírání cizích textů dochází na Pirátských novinách dlouhodobě, ale redakci se to zdá v pořádku – vnímají to dokonce jako "osvětovou činnost". Nicméně ať už máme na internetovou svobodu jakýkoliv názor, omlouvat porušování zákonů tím, že k němu došlo "jen asi třicetkrát" a navíc jsou autorská práva "podle nás sporná", je poněkud absurdní.

Na podivnou reakci "Pirátů" zareagoval na svém blogu i známý publicista a recenzent František Fuka. "Přátelé, vy jste právě veřejně přiznali, že se nehodláte řídit zákony ČR, a že na tom nevidíte nic špatného. Neřekli jste, že "současné zákony jsou špatné, proto je chceme změnit" (v čemž s vámi naprosto souhlasím). Řekli jste: "současné zákony budeme ignorovat". (...) Je mi jasné, že v očích nejednoho čtenáře získáte tímto způsobem bonusové body, ale přitom se dobrovolně zcela vzdáváte šance, aby vás někdo v budoucnosti bral jako seriózního partnera při jakýchkoliv seriózních politických / mediálních debatách."

Aby toho náhodou snad nebylo málo, na Pirátských novinách vyšel o něco později další kousavý článek, tentokrát s názvem Lupa.cz "vyšetřovala" Pirátské noviny kvůli kopírování. Jakub Michálek, jeden z šéfredaktorů Pirátských novin, se ve svém článku pokusil napadnout některé teze z původního článku na Lupě. Bohužel i jeho polemika, ve které Lupě vyčítal řadu nepřesností a polopravd, byla sama plná nepřesností a polopravd.

Autorům Lupy například vytýká, že "v textu neustále píšou o ČPS, ačkoliv zkratka strany byla již před půl rokem změněna na Piráti". Osobně jsem tuto změnu také nezaznamenal (nemluvě o tom, že slovo "Piráti" není zkratka!), ale připadá mi to v celé diskusi naprosto podružné. Ale budiž. Je nicméně zajímavé, že na některých místech Pirátských novin (např. v informacích o redakci) se zkratka "ČPS" přesto několikrát objevovala.

Hned v dalším odstavci přichází na řadu citace z Lupy: "Je poměrně těžké odpovědět na otázku, co jsou to Pirátské noviny a kdo je provozuje", což pan Michálek bez skrupulí označuje jako "dementní argument". Ve skutečnosti to je ale argument více než platný, protože informace o Pirátských novinách jsou mimořádně nejasné. V sekci "Vztah k České pirátské straně" se kupříkladu uvádí: "Pirátské noviny administrativně spadají pod občanské sdružení, jehož název bude zveřejněn, až na to bude dobrá chvíle. Do té doby zůstává zakryt rouškou tajemství. Pirátské noviny však fungují na neformálním základě, který tvoří redakční rada." V poznámce se pak vyskytuje aktualizace k 2.2.2012 (tj. v návaznosti na článek Lupy): "Projekt zastřešující neziskovky se zatím nepodařilo realizovat a Pirátské noviny jsou plně ve správě redakční rady."

Je tedy zřejmé, že Pirátské noviny jsou v tomto ohledu velmi neprůhledné. Může se zdát, že jedinou jistotou je vzájemné propojení Pirátských novin a České pirátské strany – to ale PN paradoxně popírají. V tiráži se píše: "Pirátské noviny jsou přidruženým systémem České pirátské strany. Jejich činnost nesmí poškozovat Českou pirátskou stranu. Jinak jsou organizačně nezávislé". To je ale poměrně odvážně tvrzení, neboť Pirátské noviny a Česká pirátská strana jsou propojené nejen ideově a názvem, ale především personálně – většinu redakční rady tvoří členové strany a "organizační nezávislost" tedy myslím nepřichází v úvahu.

Informace o redakci Informace o redakci

Informace o redakci potvrzují personální propojení na Českou pirátskou stranu i užívání zkratky ČPS

A jen pro zajímavost: v tiráži se také uvádí: "V redakci zatím figurují pouze členové nebo registrovaní příznivci pirátů". Opět to ale není pravda. V redakční radě je například již zmiňovaný Emil Havran, u jehož článku je výslovně uvedeno "Autor není členem Pirátské strany ani jejím registrovaným příznivcem". Jasno ve své vlastní struktuře tedy zjevně nemají ani sami redaktoři Pirátských novin a útočné poznámky o "dementních argumentech" tak bohužel svědčí pouze o jejich vlastní úrovni a kredibilitě.

Dlouhá cesta k omluvě

Již v prvních chvílích po zveřejnění obou článků bylo zřejmé, že kdyby redakce věnovala alespoň část své energie do omluvy a přiznání chyby, nepochybně by celé věci pomohla mnohem více než sepisováním vztahovačných a kousavých článků na adresu své oprávněné kritiky. Slovíčkaření a protiútoky totiž působily natolik kontraproduktivně, že už tím "Piráti" nesabotovali jen svou vlastní pověst, ale poškozovali i své příznivce, kteří mohli být díky generalizaci spojováni s touto kauzou (ve stylu "proti ACTA protestují jen zloději článků") – což by byla veliká škoda, protože protesty proti SOPA či ACTA mají rozhodně smysl.

"Piráty jinak celkem podporuji, ale za tohle by se autor měl zastydět!" uvedl kupříkladu uživatel s přezdívkou Golem k jednomu z článků na PN. "Proboha jak chcete "napravovat svět" a dostat od lidí mandát určovat pravidla společnosti, když hrdě obhajujete porušování pravidel, i když jsou z vašeho pohledu sebepitomější?" tázal se další diskutující. "Tady prostě není co řešit, je to přešlap jak Brno, a škoda už se stala, tohle okecávání a kličkování to jen a jen zhorší." Některé reakce byly ještě ostřejší a všeobecně bylo patrné, že výmluvy ze strany Pirátských novin k uklidnění situace stačit nebudou.

V průběhu víkendu jsem v této souvislosti komunikoval se zástupci České pirátské strany / Pirátských novin, a požádal je o vyjádření. "Přečetl jsem si příslušné články a nějakou komunikaci. Myslím si, že reakce PN nebyla přiměřená." okomentoval kauzu 3. místopředseda ČPS Ivo Vašíček. 2. místopředseda Mikuláš Ferjenčík doplnil: "Moji i Martinovu reakci dost silně ovlivnilo, že jsem se o článku na Lupě dozvěděl v obrovském stresu před naší největší akcí v historii strany. Navíc mi vzhledem k titulku (tehdy ve verzi Česká pirátská strana porušuje autorský zákon) přišel článek silně účelový". Pan Ferjenčík nicméně dodal, že se redakce k celé kauze ještě vyjádří: "Dnes jsme se v redakci domluvili na rozumném řešení, dáme to do pořádku".

V pondělí 6. února pak vyšel článek Pirátské noviny již nebudou přetiskovat články bez souhlasu vydavatele či autora, ve kterém se redakce omluvila a slíbila nápravu.

Ilustrační obrázek u omluvného článku Názor z diskuse u omluvného článku

Ilustrační obrázek u omluvného článku a jeden poměrně výstižný názor z diskuse

Závěrem

Celá několikadenní kauza sice mohla na první pohled působit banálně, ale ve skutečnosti se jednalo o docela zajímavou "případovou studii", ve které se mohl naplno projevit přístup a smýšlení zástupců "Pirátů" i názory internetové veřejnosti na aktuální podobu autorského zákona a vůbec legislativy týkající se sdílení informací na Internetu.

Jsem rád, že se redakce Pirátských novin nakonec omluvila, ale je současně veliká škoda, že k té omluvě došlo až čtvrtý den a spíše než o vlastní proaktivní snahu vyřešit problém se jednalo o "omluvu z donucení" na základě kritiky v médiích a v internetových diskuzích. Že k takovému pochybení nemělo v první řadě vůbec dojít je samozřejmé, ale několikadenní výmluvy, protiútoky a slovíčkaření situaci rozhodně nepomohly.

Je také velikou chybou, že se k této kauze oficiálně nevyjádřila Česká pirátská strana. Podobné pochybení (tj. vědomé porušování zákonů či dokonce obhajoba takového jednání) by ve většině případů napříč politickým spektrem skončilo pravděpodobně důrazným distancováním se strany od konkrétních osob a jejich odvoláním - ale vzhledem k úzkému personálnímu propojení obou subjektů lze stanovisko ČPS mezi řádky vytušit. Jaký ale bude mít tato kauza vliv na případné volební preference českých "Pirátů", to se teprve uvidí.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 3)
RYLICH, Jan. Pirátské noviny vs. autorský zákon. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 2 [cit. 2023-06-04]. urn:nbn:cz:ik-13822. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13822

automaticky generované reklamy
registration login password