Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patálie s digitálním obsahem

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Patálie s digitálním obsahem

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

aktuální číslo časopisu Ikaros prostřednictvím některých svých článků dokládá, že s elektronickými dokumenty to nebude tak jednoduché, jak si většina z nás na začátku boomu internetu představovala. Ukazuje se, že takový dokument nestačí jen vytvořit a vystavit v síti (příp. síti sítí, tedy internetu), ale je třeba zajistit jeho metadatový popis, zpřístupnění a případně trvalou archivaci. A to už nemluvíme o problémech spojených s autorskými právy. Přehled o současné problematice budování digitálních knihoven, repozitářů, elektronických archivů a příbuzných otázkách nabízejí hned dvě zprávy z konferencí, z nichž jedna se konala u nás a druhá v Itálii. Z opačné strany, tedy z pohledu dodávání elektronických dokumentů, se na oblast dívá teoretický článek J. Plankové.

V souvislosti s intenzivní snahou o co největší dostupnost elektronických dokumentů vyniká potřeba co nejlépe poznat to, co zatím digitalizováno nebylo. K tomu by měla sloužit nejen odborná příprava (např. v podobě studijního oboru knihověda), ale i např. příručky popisující stav tištěných fondů v konkrétních knihovnách. Obdiv, úctu i patřičnou dávku pokory pak člověk nejspíše získá při prohlídce historických fondů některé z cenných knihoven.

Konvergence médií i informačních zdrojů je na postupu. Na začátku 90. let minulého století sen, dnes bující realita. Co přijde za dalších deset až patnáct let? A za padesát?

Inspirativní čtení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Patálie s digitálním obsahem. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 2 [cit. 2021-09-17]. urn:nbn:cz:ik-12361. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12361

automaticky generované reklamy