Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

0 comments
Anglicky
English title: 
Opening of the new building of the F. Bartos Library in Zlin
English abstract: 
This article briefly mentions the history of the library presence in Zlin, Czech Republic. As in all other fields significant for the town, Mr. Bata played the key role in establishing stable home for library before the end of the WWII. Today, we can find a new library in the complex bearing his name. The author of this article, who systematically maps the history of librarianship in the area, provides the description and photographs of the new library venue opened on September 27th.

Jak už název napovídá, tématem článku bude otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ale podívejme se nejprve maličko do historie zlínského knihovnictví. Začalo to nejspíše knihovnou Čtenářského spolku. Nejstarší zmínku o této instituci najdeme v díle Karla Stloukala, ve kterém popisuje její založení. Čtenářský spolek měl velký podíl na pozvednutí kulturní úrovně obyvatel Zlína. Navíc svoji knihovnu převedl z různých důvodů a pod tíhou okolností na město Zlín, a tak vznikla městská knihovna. [1]

Poté, co se město Zlín/Gottwaldov stalo okresním městem, i knihovna se stala „okresní“ (následně na krátké období i knihovnou krajskou). Okresní knihovna v Gottwaldově byla jedním z nejdůležitějších kulturních center nejen ve městě samotném, ale i v celém okrese. Po politických a společenských změnách v r. 1989 knihovna našla své místo v kulturním dění města Zlína. Výsledkem toho byl, po ustanovení krajů, přerod v Krajskou knihovnu F. Bartoše ve Zlíně.

Další důležitou etapou v historii zlínského knihovnictví je bezesporu působení Baťovy knihovny ve Zlíně, jejíž první zmínky se datují do roku 1916. Tehdy knihovník této dělnické knihovny R. B. Mácha napsal žádost o schválení nákupu rusky psaných knih pro ruské zajatce pracující ve firmě T. a A. Baťa. V polovině srpna 1918 publikuje firma Baťa ve svých firemních novinách Sdělení, že bude otevřena závodní knihovna, kde zaměstnanci najdou nejen krásnou, ale i odbornou literaturu. Knihovna byla otevřena 5. 9. 1918. O osudech této knihovny, jejích aktivitách, akcích pro čtenáře aj. by se dalo psát hodně dlouho.

Otevření nové knihovny Otevření nové knihovny Otevření nové knihovny
Otevření nového sídla knihovny provázelo hezké počasí a všudypřítomné úsměvy

V roce 1933 byla závodní knihovna firmy Baťa, respektive její fond, připojen k městské knihovně ve Zlíně. Po sloučení s tímto fondem měla městská knihovna 7.863 svazků. [2]

Krajská knihovna Františka Bartoše (KKFB) ve Zlíně vznikla 1. ledna 2002. Je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy a zároveň regionálním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínského kraje. Je největší knihovnou ve Zlínském kraji (cca 500 tisíc dokumentů ve fondu). Knihovnu zřizuje Zlínský kraj. [3]

27. 9. jsem měla čest zúčastnit se slavnostního otevření Baťova institutu a nového sídla Krajské knihovny Františka Bartoše. Na slavnostním otevření pronesl projev hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, ředitelka KKFB PhDr. Zdeňka Friedlová, Libor Lukáš a další. Vše bylo provázeno kulturním programem. Poté jsme se šli na novou budovu podívat. Jak na mne působila? Prostorná, rozlehlá, splňující svůj účel a poslání, přehledná. Prostě místo, kde se každý najde či každý najde to, co hledá.

Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze

Můžete se zde setkávat (máte si s knihami kam sednout), můžete zde studovat sami nebo kolektivně (studovny), můžete se zde vzdělávat (učebny), zajít si půjčit knihy i s dětmi (dětské oddělení se zajímavě řešeným pultem) je zakomponováno do oddělení pro dospělé, aj. Máte možnost zde realizovat spoustu věcí a knihovna určitě stojí za návštěvu.

V suterénu budovy je možnost parkovat. Ve druhém poschodí můžete zajít do kavárny, čítárny novin, shlédnout přednáškové sály, učebny a použít samoobslužný automat na vracení knih.

Ve 3. podlaží se nachází volný výběr beletrie pro dospělé, dětská literatura umístěna do centra podlaží, klubovna, registrace nových čtenářů, místo na vyzvednutí rezervačních a meziknihovních výpůjček a nezbytný samoobslužný výpůjční automat. Jsou zde k dispozici audio, video, hudebniny a dokumenty pro nevidomé.

Ve 4. podlaží je naučná literatura pro dospělé čtenáře, noviny, časopisy, příruční knihovna, individuální studovny a kolektivní studovna, výdej objednávek ze skladu a Informační a referenční centrum, kde se nachází regionální literatura (včetně povinného výtisku) a kde vám poskytnou informační a bibliografické služby či rešerše. I zde je samoobslužný výpůjční automat.

Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze

Uživatelé mají přístup na internet, dále možnost kopírování a tisku. Ve všední den se prodloužila otevírací doba do 19 hodin. V hlavní budově je s pomocí pojízdné plošiny a výtahu zabezpečen bezbariérový přístup do všech oddělení

Přejme této instituci, která měla a má nezastupitelné místo ve zlínském kulturním a vzdělávacím životě, aby se jí podařilo naplnit svoji vizi.

„Knihovna – prostor pro studium, kulturu a setkávání, kde se spojuje literární bohatství s moderními informačními trendy a kvalifikovanou a vstřícnou obsluhou.“

Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze

Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze

Použité prameny:
  • [1] SALÁTOVÁ, Renáta. Historie knihovny F. Bartoše ve Zlíně: od založení Čtenářského spolku až do roku 2006. Praha, 2007. 102 s., 18 s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 2007. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lidmila Vášová.
  • [2] SALÁTOVÁ, Renáta. Baťova knihovna ve Zlíně. Opava, 2005.90 s. Bakalářská práce. Slezská univerzita Opava. 2005. Vedoucí práce doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
  • [3] Krajská knihovna Františka Bartoše: příspěvková organizace. Krajská knihovna Františka Bartoše [online]. 23.9.2013. [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://www.kfbz.cz/onas.htm
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SALÁTOVÁ, Renáta. Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 11 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-14151. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14151

automaticky generované reklamy
registration login password