Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Online katalog je mrtev (Jane Burke)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Online katalog je mrtev (Jane Burke)

0 comments
Autoři: 

Jane Burke

Paní Burke zahájila svoji prezentaci otázkou "Jaké hrozby pro knihovny představuje síť Internet?" Můžeme odpovědět, že podobné, jako pro ostatní odvětví lidské činnosti. Dnes děláme on-line celou řadu věcí - nakupujeme potraviny, elektroniku, boty... i knihy. Online public access catalog (OPAC) je mrtev.

Kupříkladu Amazon minulý měsíc prodal více elektronických knih než tištěných. Je tedy zřejmé, že uživatelé elektronické zdroje skutečně využívají. Po více než 10 let výzkumů začíná být patrné, že uživatelé dávají elektronickým zdrojům přednost, protože tyto zdroje se stávají rychle dostupnými a nezávislými na místě.

Jane Burke představila studii OCLC z roku 2010 o vnímání knihovnických služeb. Vyplývá z ní, že uživatelé si pojem knihovna stále nejvíce spojují s tištěnými knihami, a toto pouto je dokonce ještě silnější než před pěti lety. Zde se ale skrývá nebezpečí, které zmínil již George Machovec v předcházejícím příspěvku - tedy že se z knihoven stanou pouhá muzea knih. Příslušníci Generace Y (Millennials), tedy lidé narození od poloviny 70. let do konce tisíciletí, chtějí být soběstační, na nic se neptají, chtějí být anonymní a očekávají, že se všechny vyhledávače buddou chovat jako Google. Ze studie “How do you know that? (2009)” vyplývá, že knihovny jsou studenty vnímány jako zastrašující a nepříjemná místa.

Studie Project Information Literacy uskutečněná na studentech na bakalářských stupních studia ukázala velkou ochotu studentů studovat v knihovnách, ale zároveň i rychlé opadnutí zájmu (a stejně tak rychlé přesunutí na Internet) v případě, že v knihovně požadovanou informaci nenajdou okamžitě. Studenti proklamují, že knihovnám věří více než internetu, věří, že v nich mohou nalézt relevantnější a užitečnější informace, ale ve skutečné práci pak upřednostňují Google. Je tedy nezbytné, aby knihovny vyšly svým uživatelům vstříc a naučily uživatele hledat v katalozích - a tyto katalogy také maximálně zjednodušily.

Katalogy OPAC jsou často vzhledem atraktivní, nabízejí tag cloudy či obálky jednotlivých knih, ale přes svou složitost uživatelům stále neumožňují jednoduché vyhledávání. Vhodné by bylo, kdyby knihovna mohla nabídnout univerzální prohledávání všech zdrojů. Tzv. Web Scale Discovery (WSD) je jednoduché, splňují požadavky uživatelů, a dá se dobře prodat. Uživatelé už do knihoven nemusejí chodit, a proto je nutné, aby se knihovna prezentovala přístupně pro široké a co nejširší vrstvy uživatelů (včetně prohledávání Deep webu). Je však třeba jednat rychle, protože času není nazbyt.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Online katalog je mrtev (Jane Burke). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-17]. urn:nbn:cz:ik-13685. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13685

automaticky generované reklamy