Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OECD iLibrary přehledně (Michel Guinand)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

OECD iLibrary přehledně (Michel Guinand)

0 comments
Autoři: 

Michel Guinand

Michel Guinand ze společnosti OECD hovořil o službě iLibrary, která zájemcům online zpřístupňuje textové publikace a statistické databáze OECD. Celkem jde o 17 tematických knižních kolekcí, 14 časopisů, 24 edic pracovních materiálů a 32 statistických databází. Prostřednictví služby tak jsou dostupné analytické zprávy, statistiky, právní texty, odkazy a řada dalších materiálů (mezi klíčové publikace patří např. Education at Glance, OECD Factbook aj.)

M. Guinand se ve své prezentaci věnoval především praktickým ukázkám. Představil vyhledávací rozhraní (základní a pokročilé), pořádání výsledků a jejich zpracování (v případě statistických dat je např. možné uživatelsky upravovat zobrazení tabulek), vazby mezi jednotlivými záznamy a dokumenty, práci s plným textem a další nástroje.

(jr)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. OECD iLibrary přehledně (Michel Guinand). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13468. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13468

automaticky generované reklamy
registration login password