Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka (Rostislav Kudláček)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka (Rostislav Kudláček)

0 comments
Autoři: 

Odpovědnost informačního pracovníka je třeba chápat jednak z hlediska informačních procesů, jednak z hlediska (vědeckých) procesů v organizaci. Konkrétní odpovědnost se projevuje v jednotlivých krocích informačního procesu (volba informačních zdrojů apod.) a konkrétně v lékařství v jednotlivých fázích farmaceutického řetězce (od vývoje produktu k jeho prodeji). Rámec odpovědné činnosti je dán legislativně, morálně-eticky a potřebami uživatele. Nejzávažnější otázkou z hlediska odpovědnosti je poskytování informací uživateli (jakou informaci poskytnout komu). Nezodpovědný přístup pramení z nepochopení poslání informačního pracovníka, nedostatečného odhadu a zkresleného pohledu na problematiku. Důležitá je také odpovědnost vůči informačním pracovníkům.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka (Rostislav Kudláček). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11614. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11614

automaticky generované reklamy