Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

0 comments
Anglicky
English title: 
Infogram - information literacy portal
English abstract: 
<p>New information literacy portal Infogram was created for purpose of developing information education at Czech universities. Portal was created by three universities (Czech University of Life Sciences Prague, Czech Technical University in Prague, University of West Bohemia) as an output of centralized development project coducted by Ministry of Education, Youth and Sports. The project is responding to the needs of people, who are concerned with information education (librarians, teachers) and students who are not able to attend the regular classes or cannot visit libraries or information institutions (disabled students, students of distant learning courses etc.). </p>

Pokud sledujete dění v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání v České republice, nebude pro Vás tento článek žádnou novinkou. Pokud jste však o novém portálu Infogram ještě neslyšeli a téma informační gramotnosti vás zajímá, čtěte dále.

V lednu letošního roku byl na adrese www.infogram.cz spuštěn nový portál pro podporu informační gramotnosti. Portál vznikl z podpory centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání. Na vzniku portálu spolupracovaly tři vysoké školy, a to Česká zemědělská univerzita v Praze jako koordinátor projektu, České vysoké učení technické v Praze a Západočeská univerzita v Plzni.

Cílem projektu bylo vytvořit volně dostupný portál, který by umožňoval vysokým školám, pedagogům a knihovníkům, kteří se věnují informačnímu vzdělávání, sdílet informace a materiály z oblasti informační gramotnosti. Portál by však měl sloužit také studentům, kteří si nevědí rady při práci s informačními zdroji či mají z různých důvodů ztížený přístup do knihoven (například studenti distančních kurzů či hendikepovaní studenti).

Při práci na portálu Infogram řešitelé navazovali na myšlenku projektu P.I.V.O. (Portál informačního vzdělávání online), který se však v minulých letech nepodařilo realizovat.

Základ portálu tvoří tři části, každou z nich spravuje jedna ze zúčastněných vysokých škol - sekce Pro studenty (Západočeská univerzita), Pro vyučující (České vysoké učení technické v Praze) a Plagiátorství (Česká zemědělská univerzita v Praze).

Obsah jednotlivých částí portálu si můžete prohlédnout na již zmíněné adrese www.infogram.cz, proto se jednotlivými sekcemi nebudu dále zabývat. Ráda bych se ale změřila na to, jak probíhala práce na portálu.

Na jeho vytvoření se podílel stálý tým deseti osob a několik externích spolupracovníků. Technickou stránku projektu zajistila pražská firma MathAn - Infogram je vytvořen v redakčním systému Hyperion, který umožňuje snadnou editaci stránek a nabízí množství užitečných funkcí (např. přehledné a velmi podrobné statistiky přístupů).

Obrazovka editačního rozhraní portálu Hyperion

Obrazovka editačního rozhraní portálu Hyperion

Náhled statistik, které Hyperion poskytuje

Náhled statistik, které Hyperion poskytuje

V průběhu roku 2008 proběhlo devět setkání, včetně několikadenního semináře zaměřeného na tvorbu výukových materiálů. Vzhledem k tomu, že řešitelé se nacházeli na různých místech republiky, ba dokonce na různých kontinentech, hlavní část komunikace probíhala formou interní e-mailové konference.

Práce na portálu byly zahájeny v březnu 2008, kdy vznikla základní struktura portálu a začaly vznikat také první materiály, které kostru portálu postupně obalily. Oproti původním předsevzetím zvládnout co nejvíce práce v průběhu letních měsíců nás opět čekal hektický podzim, který znají snad všichni řešitelé grantů. Na podzim byly tedy texty vloženy do testovací verze portálu, ladily se chyby ve struktuře, doplňovaly a mazaly se rubriky atd. Na počátku ledna 2009 byl portál převeden z testovací do ostré verze a od té doby se jeho počítadlo vyšplhalo na více než 1600 přístupů.

V současné době jednotliví řešitelé pracují na propagaci portálu. Byly vytvořeny propagační materiály (záložky, tužky, tašky atd.), probíhá propagace mezi studenty na jednotlivých vysokých školách. Zjišťuje se, jaký bude mít portál ohlas u odborné veřejnosti a studentů a zároveň rozmýšlíme, jak na portálu dále pracovat a rozvíjet jej. Tato fáze samozřejmě potrvá minimálně několik měsíců a v jejím průběhu bychom rádi uspořádali seminář přístupný všem zájemcům o spolupráci.

Ukázka propagačních materiálů

Ukázka propagačních materiálů

Jak již bylo řečeno, na tvorbě portálu v současné době spolupracují tři vysoké školy, ale byli bychom opravdu rádi, kdyby se do projektu zapojily i další instituce. Pokud byste rádi přispěli radou, konstruktivní kritikou, výukovým materiálem či jen zajímavým odkazem, který na portálu chybí, budeme velmi vděční. Uvítáme také jakoukoli zpětnou vazbu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOHNÁLKOVÁ, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 3 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-13052. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13052

automaticky generované reklamy
registration login password