Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový biografický sloupek

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nový biografický sloupek

0 comments
Autoři: 

Časopis Ikaros otevírá nový sloupek věnovaný medailonům českých knihovníků, informačních specialistů, dokumentalistů, bibliografů a dalších odborníků, kteří se významně podíleli na rozvoji našeho oboru. Sloupek bude prozatím věnován pouze osobnostem nežijícím, jejichž dílo se již uzavřelo a je tak přístupnější historickému hodnocení.

Jednotlivé osobnosti budou do sloupku vybírány tak, aby se články nekryly s doposud publikovanými biografickými informacemi, resp. aby na ně navazovaly – jedná se zejména o rubriku Galerie v časopise Bulletin SKIP a jiné biografické rubriky a texty v dalších odborných časopisech.

Práci oborového biografa v českém prostředí ztěžují dvě skutečnosti: neexistuje oborový biografický slovník, biografické informace jsou rozptýleny v oborových časopisech a jiných zdrojích, a neexistuje ani syntetická historická publikace, která by zpracovávala nejnovější dějiny oboru (do r. 1989) a všeobecně hodnotila přínos jednotlivých odborníků. Přesto se budeme ve sloupku snažit, abychom přinášeli maximálně přesné a úplné informace.

Na rozdíl od většiny jiných textů podobného typu bude ke každému medailonu připojena úplná bibliografie díla zvolené osobnosti.

Jako první představíme život a dílo ing. Václava Medonose, který však byl většině lidí znám jako Sáva Medonos. Proč si zvolil tuto přezdívku a co zajímavého vykonal pro obor se dozvíme v příštím, únorovém čísle.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Nový biografický sloupek. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 1 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-11484. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11484

automaticky generované reklamy
registration login password