Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky v síti vědeckotechnických informací STN International

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Novinky v síti vědeckotechnických informací STN International

0 comments

Firma Medistyl, jako zástupce sítě vědeckotechnických informací STN International, zve více či méně pravidelně uživatele této sítě na setkání spojené s výměnou zkušeností. Vzhledem k tomu, že Medistyl v roce 2001 oslavil desáté výročí od svého založení a své informační služby poskytuje od prosince roku 1991, měl letošní "user meeting" 13. prosince 2001 v pražském nově rekonstruovaném KC Novodvorská slavnostnější rámec než obvykle. Ani tentokrát však hostitelé, reprezentovaní především osvědčeným tandemem Boček-Horký, neporušili své zvyklosti a část programu věnovali novinkám v síti STN International ("když už jste k nám přijeli..."). I když, jak sami uvádějí, to mají někdy se sladěním formální a neformální části programu nelehké ("Vy tam máte i odbornou část? Tak to já nepřijdu." či naopak: "Šéf mne nepustí, protože jste k pozvánce na setkání napsali slovo přátelské."). A protože někteří předem ohlášení (včetně několika zraněných) nezvládli přesun na náledí při prudce klesající teplotě toho čtvrtečního dopoledne, nabízíme jim i všem dalším zkrácenou verzi na stránkách Ikara.

Účastníci těchto setkání bývají pravidelně informováni o tom, jaké bylo využití databází STN International v předcházejícím období - tentokrát v měsících leden až září 2001. Pořadí na prvních třech místech se již léta nemění (bylo přirovnáváno k situaci v Českému slavíkovi), ale posuny v pořadí na prvních patnácti místech dávají vždy příležitost ke komentování určitých novinek v jednotlivých databázích, důležitých pro konečné uživatele (někteří účastníci si zapisovali poznámky).

Celkový objem komerčního využití STN International je o 6,9 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2000. Neotřesitelné postavení ve využívání databází STN International v České republice a na Slovensku má databáze Chemical Abstracts (ve verzích CA/ZCA/HCA, resp. CAPLUS, ZCAPLUS, HCAPLUS či CAOLD) . Je to základní zdroj informací z oblasti chemie a řady dalších souvisejících oborů, záznamy obsahují úplnou bibliografickou část, velmi podrobně rozpracovanou část deskriptorovou a samozřejmě anotaci (na rozdíl od verze CA SEARCH). Chemical Abstracts rozšiřují nabídku nejnovějších prací (ke dni 13. 12. 2001 bylo již zařazeno 2300 záznamů, které "budou" publikovány v roce 2002), ale také prací velmi starých - v létě roku 2001 byly online zpřístupněny záznamy zpětně do roku 1947 (do té doby 1967), v zimě dokonce až do počátku zpracování Chemical Abstracts v roce 1907.

V období leden až září 2001 tvořilo využití databáze Chemical Abstracts 48,27 % celkového využití STN International v ČR a na Slovensku (až dosud to bylo vždy více než 50 %).

Největší růst využití ve srovnání s rokem 2000 zaznamenala databáze DERWENT WORLD PATENTS INDEX (18,05 % z celkového využití). Tato databáze je unikátním zdrojem informací o patentech ze všech oborů vědy a techniky a její záběr i popis blížící se dokonalosti lze jen těžko nahradit jinými zdroji (např. na internetu, patenty v databázi Chemical Abstracts apod.).

Třetí místo ve využití STN International (6,66 %) v České republice a na Slovensku bezpečně drží databáze REGISTRY (rovněž z produkce Chemical Abstracts Service). V případě dotazů na chemické látky bychom měli vždy začínat se specifikací jejího registračního čísla - a databáze Registry nám jej (kromě dalších důležitých informací) poskytuje. Přidělování registračních čísel CAS biosekvencím způsobilo v poslední době novou informační lavinu - těchto čísel již je 35 miliónů.

Dále jsou u nás v STN International nejvíce využívány databáze EMBASE (3,66 %), DRUGPAT (3,66 %), MEDLINE (2,17 %). BEILSTEIN (1,10 %), ANALYTICAL ABSTRACTS (1,07 %). Mezi tradičně využívané databáze patří též např. INPADOC, DRUGMONOG, DRUGLAUNCH, PROMT aj. Z dříve hojněji využívaných databází STN International se propadlo využití jedině u databáze bezpečnostních listů MSDS, jejichž bohatým zdrojem je internet (tzv. volně). Podrobnější informace o výše uvedených a všech dalších dostupných databázích jsou k dispozici na internetu na adrese www.stn-international.de.

V dalším průběhu byli účastníci setkání uživatelů seznámeni s některými novinkami v STN International, které v prvním prosincovém týdnu na konferenci ONLINE v Londýně prezentovali Birgit Knauer (FIZ Karlsruhe) a Anish Mohindru (CAS Columbus, Ohio), z jejichž vystoupení bylo vybráno několik obrázků.

Na následujícím obrázku je vidět jedna z novinek STN International - nová domovská stránka s adresou www.stn-international.de.medistyl1.jpg


medistyl2.jpg


Na zmíněné nové stránce STN International jsou přehledně k dispozici podrobné informace k dostupným databázím a bezplatně je možno např. zjistit frekvenci záznamů v jednotlivých databázích (STN Free Search Preview). Na stránce Free Search Preview si vybereme tematickou oblast, ve které chceme zjišťovat frekvence záznamů (např. CHEMISTRY):


medistyl3.jpg


V rámci zvolené tematické oblasti musíme vybrat nejméně dvě (nebo třeba všechny) databáze a formulujeme své zadání (viz ukázka na epoxidové pryskyřice):


medistyl4.jpg


Mezi nově zařazené databáze v síti STN International patří další z řady databází o léčivech ADISNEWS:


medistyl5.jpg


"Skokanem roku 2002" - novou databází, která má šanci se dostat mezi desítku nejvíce využívaných, by se mohl stát Toxcenter. Jedná se o výběr toxikologických informací ze starých známých databází Biosis, Caplus, IPA a Medline:


medistyl6.jpg


Zachovány jsou struktury jednotlivých původních databází a rovněž cena záznamů bude vztažena k ceně původní databáze - pokud bude většina zachycených záznamů z Medline, bude i rešerše z databáze Toxcenter laciná...


medistyl7.jpg


Zásadní informací konce roku 2001 je zpřístupnění online databáze CA(CAPlus) zpětně až do roku 1907, s možností vyhledávání v bibliografické části a abstraktu.


medistyl8.jpg


U dokumentů z Chemical Abstracts před rokem 1967 je možno zobrazit celé stránky, včetně obrázků (chemických vzorců). Na následujících obrázcích je znázorněn postup.


medistyl9.jpg


medistyl10.jpg


Bylo toho řečeno mnohem více, např. že verze CAPlus je mnohem aktuálnější než CA (a některé záznamy z CAPlus se do základní CA ani nedostanou), že Chemical Abstracts nově zařazují do záznamu plné názvy časopisů, že se objevují nové tzv. role pro vyhledávání dílčí problematiky (např. Pharmacokinetics- PKT apod.), že rychlejší zařazování záznamů ještě před indexací avizuje Medline atd. V Medistylu slibují, že jednotlivé novinky budou předvádět (a se zájemci procvičovat) na seminářích v roce 2002, takže se všichni máme na co těšit.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORKÝ, Jaroslav. Novinky v síti vědeckotechnických informací STN International. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10857. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10857

automaticky generované reklamy