Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky v ScienceDirect a jeho intergrace s ostatními platformami (Annemarie Koot, Joost Gerdes)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Novinky v ScienceDirect a jeho intergrace s ostatními platformami (Annemarie Koot, Joost Gerdes)

0 comments
Autoři: 

ScienceDirect informoval o vývoji služby BackFiles, která provádí retrozpracování časopisů od roku 1994 "až k jejich prvnímu číslu" - v současné době je kompletně zpracováno (a zpřístupněno ve formě .pdf) více než 1700 titulů - 8 milionů článků - z různých oblastí, zejména chemie, techniky a přírodních věd; tento rok se chystá zpracování oboru medicíny a veteriny. Služba BookSeries online zpřístupňuje vysoce kvalitní a komplexní výběr z několika vybraných oborů - v současné době se jedná o cca 100 vybraných titulů s tím, že do roku 2005 se připravuje jejich zvýšení o dalších 200. Dále byl spol. Elsevier představen LinkFinderPlus, který umožňuje díky OpenURL propojení zastřešit jediným rozhraním a jedinou "znalostní bází" přístupy do různých fultextových bází, např. již zmíněných databází ScienceDirect, Embase.com, EngineeringVillage2 ad.

(jas)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Novinky v ScienceDirect a jeho intergrace s ostatními platformami (Annemarie Koot, Joost Gerdes). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-11587. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11587

automaticky generované reklamy
registration login password