Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání (Jakub Štogr)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání (Jakub Štogr)

0 comments
Autoři: 

Jakub Štogr

Všichni známe systémy na podporu výuky (learning management systems), jako např. Moodle. Pokud chceme takové prostředí ve výuce použít, může dojít k tzv. efektu "creepy treehouse". Nutíme-li totiž studenty, aby se zapojili do výuky třeba pomocí sociálních sítí, nemusí jim to být příjemné a může to přesahovat jejich ochotu sdílet svůj profil.

Pro různá virtuální prostředí (např. Twitter, Facebook, SecondLife, Adobe Connect, na který má licenci 1. LF UK, ale i sítě mobilních telefonů apod.) lze použít souhrnný název MUVE (Multi-User Virtual Environment). Soubor různých výukových prostředí ("prostředí, ve kterém se on/ona učí") se pak označuje jako Personal Learning Environment (PLE).

Rádio LibRa: Rozhovor s Jakubem Štogrem (tm+dk).

(kp)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Netradiční informační zdroje ve vzdělávání (Jakub Štogr). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13456. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13456

automaticky generované reklamy