Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány

0 comments
Hlavní budova Městské knihovny v Praze, která byla po dvou letech stavebních úprav otevřena v dubnu 1998, přičemž byl zaveden automatizovaný systém Koniáš, tvoří jen špičku ledovce jménem knihovní sítě v hlavním městě, jejíž součástí je 57 poboček. O plánech MKP v této oblasti jsme hovořili s vedoucím oddělení automatizace RNDr. Tomášem Řehákem.

Uvažuje Městská knihovna v Praze o automatizaci provozu ve svých pobočkách?

Ve strategickém plánu v roce 1996 jsme stanovili, že do roku 2005 budou automatizovány a vzájemně propojeny tři oblastní a 21 spádových poboček, které budou tvořit tzv. páteřní síť Městské knihovny v Praze. V nejbližších dnech přijde na řadu pobočka ve Školské ulici (Praha 1), která vznikla namísto zrušené knihovny v sousední Vodičkově ulici, kde bylo zřízeno informační středisko obvodního úřadu. Na jeho náklady pak byly upraveny nové prostory. Podobně bude v souvislosti s její rekonstrukcí zaveden automatizovaný provoz v pobočce v Praze 6-Břevnově. Následovat by měla zřejmě knihovna v Lužinách nebo Opatově (jejich fondy čítají 43 tisíc, resp. 76 tisíc jednotek, pozn. red.), event. v Bohnicích a Letné. Dosud však nepadlo definitivní rozhodnutí. Tempo tohoto procesu obecně závisí na disponibilních finančních prostředcích. Dnes navíc můžeme jen nepřesně odhadnout, kolik bude třeba do automatizace jednotlivých poboček investovat, až to bude aktuální.

Jak se tyto změny dotknou uživatelů?

Na jedné straně nebudou potřebovat více průkazů jako dosud, vystačí s touž kartou s čarovým kódem, která platí v Ústřední budově. Na straně druhé musí počítat s tím, že se v rámci sítě automatizovaných poboček nebudou sčítat limity současně vypůjčených jednotek. Pokud tento počet čtenář překročí, nebude moci využívat absenční služby žádné z těchto knihoven, dokud nedá do pořádku své závazky.

Budou mít v těchto pobočkách uživatelé přístup k Internetu?

Výhledově ano, ale aktuálně ne (mám na mysli pobočku ve Školské ulici). Důvodem je kapacita datového připojení na Ústřední knihovnu.

Jako nevýhodu současného stavu spatřují někteří uživatelé to, že nemají on-line přístup ke svému kontu. Co hodláte v této oblasti podniknout?

Nedá se říci, že bychom s tím nepočítali. V této době jsme ve fázi vytváření příslušných programů. Brzy by měla být hotova jejich beta verze. Je třeba si uvědomit, že půjde o osobní údaje uživatelů, které musí být chráněny, a proto tento problém vyžaduje skutečně dobré řešení.

Jste připraveni na výměnu bibliografických záznamů ve formátu UNIMARC?

S konverzí dat jsme počítali od počátku, ovšem dokud není sjednána spolupráce v této oblasti, není tato otázka pro nás na pořadu dne. Jakmile se tak stane, nepovažujeme za obtížné náš systém v tomto směru doplnit.

S kým vedete jednání o výměně bibliografických zaznamů?

Nejsem si vědom toho, že by Městská knihovna vedla v tomto směru nějaká jednání.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva a VOJTÁŠEK, Filip. Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10249. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10249

automaticky generované reklamy