Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 15.739 x 2
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.722 x 0
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.714 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 15.714 x 0
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 15.694 x 1
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.684 x 0
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 15.671 x 0
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.648 x 0
Finská reflexe: finské knihovny očima dvou zahraničních studentek 2021, ročník 25, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.645 x 15
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.637 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 15.620 x 1
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.605 x 0
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.588 x 0
Trojí nebe Marie Šírové 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 15.568 x 1
Pražská palácová knihovna knížat Kinských 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 15.566 x 0
Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví 2003, ročník 7, číslo 2 Odborné vzdělávání 15.557 x 1
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.550 x 1
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.535 x 0
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.507 x 0
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.463 x 0

Stránky

registration login password