Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Kontrolní číslice v ISBN 2007, ročník 11, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 13.804 x 1
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.792 x 1
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 13.773 x 0
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.771 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 13.734 x 1
Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti 2000, ročník 4, číslo 2 Informační věda 13.699 x 5
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 13.698 x 1
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 13.693 x 1
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 13.687 x 1
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 13.680 x 1
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 13.673 x 2
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 13.665 x 2
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.630 x 1
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 13.590 x 0
Czech Internet Forum aneb Český internet ze všech stran 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 13.576 x 1
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 13.573 x 1
Ján Garyk Žatkuliak 2006, ročník 10, číslo 4 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 13.555 x 0
Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi 2003, ročník 7, číslo 7 Rozhovor 13.542 x 1
Citace? Ano - ale jaká? 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.539 x 0
Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.539 x 0

Stránky

registration login password