Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 16.357 x 1
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 16.345 x 2
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 16.342 x 0
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 16.342 x 0
OPAC Carmen 2010, ročník 14, číslo 12 Pořádání informací 16.338 x 0
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.332 x 0
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.313 x 0
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 16.307 x 0
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 16.242 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.182 x 0
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 16.161 x 0
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 16.152 x 0
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 16.117 x 0
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.116 x 2
K problematice knihoven pro zrakově postižené 2007, ročník 11, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 16.111 x 1
Trojí nebe Marie Šírové 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 16.101 x 1
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 16.051 x 0
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 16.030 x 1
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.011 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.009 x 0

Stránky

registration login password