Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
OPAC Carmen 2010, ročník 14, číslo 12 Pořádání informací 14.480 x 3
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 14.471 x 2
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.434 x 0
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 14.431 x 2
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 14.428 x 0
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.422 x 6
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.370 x 1
Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla 1999, ročník 3, číslo 6 Informační věda 14.347 x 1
Pražská palácová knihovna knížat Kinských 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.331 x 1
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.316 x 0
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.313 x 0
Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.306 x 0
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.305 x 1
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 14.303 x 1
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 14.289 x 1
Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy 2006, ročník 10, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 14.280 x 2
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 14.277 x 0
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.256 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 14.239 x 3
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 14.219 x 1

Stránky