Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nechybí ve vaší knihovně link server? (Jiří Pavlík)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Nechybí ve vaší knihovně link server? (Jiří Pavlík)

0 comments
Autoři: 

Příspěvek přiblížil možnosti technologie link serverů založené na OpenURL v oblasti knihovních služeb, zejména funkci zastřešení online služeb knihovny - vytvoření vzhledově i funkčně jednotného rozhraní pro jednotlivé knihovnou poskytované služby v uživatelsky přívětivém a snadno ovladatelném prostředí. Další možností je např. sjednocení rozhraní různých knihoven jedinému čtenáři s více registracemi. Příkladem využití link serverů je technologie SFX firmy ExLibris, kterou v ČR zastupuje Ústav výpočetní techniky UK (ÚVT UK) a její aplikace v JIB a Portálu STM. Provoz SFX (včetně přístupu do znalostní báze časopisů) je možno bezplatně vyzkoušet na stránkách JIB; koupi, pronájem, servis a konfiguraci SFX zajišťuje též ÚVT UK.

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nechybí ve vaší knihovně link server? (Jiří Pavlík). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11576. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11576

automaticky generované reklamy
registration login password